Vårstädning i holken

Granngarden faagelnotis
En blåmes på span efter vårboende. Som trädgårdsägare gör du fåglarna en tjänst genom att förse dem med boende. I gengäld blir du av med skadeinsekter och får trevlig morgonsång.

Det finns flera anledningar till att städa. För fåglarnas del är de glada att bli kvitt loppor och annan ohyra som kan ha bosatt sig där. Småkrypen drar ner fåglarnas allmänna kondition. Sedan kan det ligga kvar surägg och döda ungar från förra året som kan vara bra att bli av med. Om man inte rensar fylls också bomaterial på i holken och äggen hamnar allt närmare ingången. Till slut blir det lättare för en katt eller mård att sticka in tassen.

Fåglar som bara ska använda holken som övernattning föredrar också en tom holk framför en som varit bebodd förra säsongen. Det kan också vara andra djur som använt holken och bör rensas bort, exempelvis ekorre eller getingar.

Men att rensa holkarna förlänger också livet på dem eftersom bobalen drar till sig fukt och bidrar till röta i träet.

På Granngården finner du både bra fågelholkar och stegar.

Vårsång

“Glad såsom fågeln i morgonstunden
helsar jag våren i friska naturn,
lärkan mig ropar och trasten i lunden,
ärlan på åkern och orren i fur’n.
Se hur de silfrade bäckarna små,
hoppa och slå, hoppa och slå
vänliga armar kring tufvor och stenar,
se hur det spritter i buskar och grenar
af lif och af dans, af lif och af dans
i den herrliga vårsolens glans!”