Sju vanliga frågor om fågelmatning

Hjälper du småfåglar med nyttiga frön och nötter får du ett rikt och spännande djurliv att njuta av. Här är några av de vanligaste frågorna kring fågelmatning.

Varför ska vi mata vilda småfåglar?

Många fåglar behöver äta flera gånger sin egen vikt varje dag. Under vinters få ljusa timmar är det svårare att hitta naturlig föda. Då gör vi fåglarna en stor tjänst om vi sätter ut mat. Som tack får vi trevliga djur att titta på.

Var ska maten placeras?

fågelbord och så pass högt att fåglarna inte blir ett lätt byte för katter. Foderautomater är också bra eftersom fåglarna inte förorenar maten med sin avföring. Placera fågelfodret i närheten av buskar om det finns, så får fåglarna lugn och ro eftersom det finns en chans att gömma sig om det dyker upp faror.

Vad ska vi lägga ut för föda?

Fröer, nötter och fett. Jordnötter och skalade solrosfrön är bra efter fåglarna inte behöver lägga energi på att skala fröna. Jordnötter och solrosfrön har också ett högt och bra fettinnehåll som ger ett välbehövligt energitillskott. Hampfrön är fin kost eftersom det fröet också har ett högt proteininnehåll och bra mängd energi. Talgbollen är rik på kolhydrater, men har inte ett så högt fettinnehåll som vi kanske kan tro.

Stämmer det att fågelmat drar till sig möss och råttor?

Nej, den risken är liten i trädgården där vi rör oss och låter. Råttor och möss är folkskygga och letar hellre föda där de kan vara mer ifred.

Vilka småfåglar är det framför allt vi kan se i Sverige om vintern?

Vanligast är blåmes, talgoxe, domherre, gråsparv, bofink, entita och talltita. I Sydsverige syns rödhake, pilfink och grönfink. Bofiken som du ser på bilden ovan tillhör de vanligaste småfåglarna i Sverige, här kan du höra hur den låter.

När ungefär på säsongen är det dags att sluta mata vilda fåglar?

Fåglar bör vi mata året om. Under häckningen sommartid utsätter fåglarna sina ungar för stora risker varje gång de lämnar boet. Då kan närheten till föda betyda liv eller död.

Är det fel att ge bröd?

Bröd är fattigt på fett och innehåller lite näring relativt sett. Om fåglarna äter sig mätta på bröd finns deet risk att de blir undernärda. Så det stämmer, bröd ska vi undvika att ge fåglar vintertid.

Fint för fåglarna

I Granngården-butiken finns allt du behöver när det gäller att mata småfåglar. Allt från foderautomater och holkar, till fågelbord och foder. Nytt för säsongen är Granngården vildfågelpellets som släpps i två varianter där rönnbär eller mjölmaskar är blandade med vete, majs, hirs, solrosfrö och talg. Skräpar inte ner och är suveränt till småfåglar. Fodret är en succé i England men släpps nu i Sverige.