Lär känna vinterns fågelliv

Granngarden vildfagelAtt lära sig om fåglars liv är en bra nyckel för att förstå hur mycket i naturen som hänger ihop. Det menar Lars Jonsson, fågelkonstnär, författare och ornitolog.Privat gillar Anders nya utmaningar och snickrar hellre själv på huset än ber om hjälp. Läs om hans unika fågelintresse. Dessutom vill vi ge en liten påminnelse om att du, speciellt så här års, kan göra en stor insats för svenska småfåglar i deras jakt på föda.

Hej Lars! Vad gör du på andra sidan Atlanten?
– Jag målar av lite fåglar och är med på ett par utställningar när jag inte har ledigt.

Vad är det för fåglar du målar?
– Det är spännande arter som änder, trutar, måsar och vadare. Jag håller på med en bokserie som ska behandla norra halvklotets alla arter av dessa familjer, det är därför. Jag har ett stort material, det kan väl röra sig om cirka 60 till 70 arter i tre olika volymer.

Vilka fåglar tycker du bäst om att måla?
– Då ska jag nog säga vattenfåglar.  Jag tycker om att vara vid kusten och är mycket intresserad av strandens fåglar. Storspov, skärfläcka och bläsand har jag nog målat mer än något annat och de är favoriter. Men jag tycker mycket om små trastar som rödhakar och rödstjärtar – ja, börjar man räkna upp vad jag tycker om att måla inom denna grupp så täcker vi nog upp 80 procent av alla fåglar.

Vad är det som lockar med att måla av just fåglar?
– Jag tycker att det är en fantastisk kombination att både kunna skåda och avbilda. Det är mitt främsta redskap, sedan finns ett stort intresse som funnits hos mig sedan jag var en liten pojke. Jag har alltid varit oerhört förtjust i fågellivet. Ja, det här är något jag hållit på med sedan jag var väldigt liten, ett tag trodde jag till och med att jag var en fågel.

Jag tror att många konstnärer drivs av tidiga upplevelser i barndomen, både positiva och negativa.  Genom att måla fåglar berör jag mina tidiga positiva minnen och med åren har upplevelser av fåglar bara fördjupat denna känsla.

Sedan är fåglar starka symboler, för frihet, flyktighet och längtan till södern.
Fåglar är är dessutom vackra med sina varierande mönster och färger och då menar jag inte bara de klara, starka färgerna. En gråsparv har definitivt en spännande färgskala att teckna om man har sinne och intresse för färg.

Hur skulle du argumentera för att få andra att intressera sig för fågellivet?
– Ett argument är de fantastiska lätena, att bara lyssna på fåglar är en stor upplevelse. Sedan är det väl så att de flesta människor tycker om att vara i naturen, vilket inte behöver vara i skogen, utan för all del också kan vara i en park. Fåglar är hyggligt lätta att se och identifiera eftersom det i Sverige finns ett relativt begränsat antal och därför är de också lätta att studera och lära känna.

Det ger så mycket att lära sig om hur en viss art lever, exempelvis vilken slags föda de väljer beroende på storleken på näbben och det är då du också kan sätta detta i det stora sammanhanget om biologin och evolutionen. Att lära sig om fåglar är helt enkelt en bra nyckel för att förstå hur mycket i naturen hänger ihop.

Sedan är det detta med fågelskådning, det är roligt för att fågellivet är så skiftande med årstiden. Jag är jätteintresserad av sällsynta fåglar men finner samma njutning av att betrakta de vanliga fåglarna. Om man börjar föra anteckningar märker man snart att fåglarna och deras uppträdande är fyllt av överraskningar. Att se på fåglar blir aldrig statiskt.

Granngarden vildfagel_2
Lars Jonsson är en erkänd fågelkonstnär, författare och ornitolog. Av de 10 000 fågelarter som finns i världen kan han som som ett rinnande vatten berätta om 700 av dessa. Hans uppskattade bok Fåglar i Europa, som under senhösten och vintern säljs med ensamrätt på Granngården, är en ovärderlig hjälp till oss som på sin höjd känner igen talgoxen och någon liten domherre. Till höger Lars illustrationer på steglits och domherre.

Vilken är den mest intressanta fågel du mött?
– Då får jag nog säga en vadare som heter skedsnäppa som jag har sett i nord-östra Sibirien. Den är oerhört charmig och ser lite rolig ut med sin näbb som mot spetsen formar sig som en sked. Kombinationen av att den är svår att se och finns i en avlägsen del av världen, det väcker definitivt ornitologen i mig.

Vad har du att säga om vårt svenska omväxlande fågelliv?
– Det är mycket spännande, inte minst eftersom vi har fåglar överallt. Jag som bor på Gotland kan glädja mig åt alla flyttfåglar, kusttrakter över huvudtaget är mycket intressanta.

Att mata fåglar på fågelbord är också mycket spännande. Det händer något hela tiden. Själv matar jag fåglar hela vintern och långt in på våren.

Vad ser du för hot mot våra fåglar?
– I Sverige är det främst arter som finns i jordbruksbygder och i skogen som missgynnats under senare decennier. De moderna bruksmetoderna rationaliserar ofta bort miljöer som fåglarna gillar: små våtmarker, dikesgrenar, buskrader, äldre och ruttna träd och blandskogar.

Hur ska vi ta hand om våra fåglar för att underlätta, speciellt nu när det är vinter?
– På vintern kan vi hjälpa genom att sätta upp holkar och mata fåglarna. Ett fågelbad är också uppskattat. Häng gärna ut automater på flera olika platser och inte för nära fönstret, gärna intill tätare snår eller häckar där de kan få skydd. Det finns flera buskar till exempel nypon, fläder eller oxel som fåglar äter bären ifrån. På sommaren är vi kanske lite för snabba att rensa bort snår och ogräs. Flyttfåglarna är beroende av insekter, spara därför på de lite vildare delarna av trädgården som ger skydd och mat.

Hur många fåglar kan du känna igen?
– Av jordens cirka 10 000 arter känner jag nog igen ett par tusen utan problem, kanske ännu fler. Men riktigt förtrogen är jag främst med våra cirka 700 arter som påträffas  i Europa, i angränsande delar av Nordafrika och Mellanöstern.

Granngarden vildfagel_3LARS JONSSON

Konstnär, författare och ornitolog. Han bor på Gotland där han också har ett eget museum. Lars var bara femton år när han blev inbjuden att ställa ut på Naturhistoriska Riksmuseet. Sedan dess har Lars regelbundet visat sin konst på gallerier och museer i Sverige, Amerika och i flera länder i Europa.