Dags att hänga upp holken

Hösten är här och det är hög tid för nya fågelholkar i trädgården. Småfåglar idag har bostadsbrist och genom att sätta upp holkar gör du en viktig insats. Här har vi samlat några tips på vad du ska tänka på.

– Det viktigaste är att du sätter upp holkar, när du gör det spelar egentligen inte jättestor roll. Men det är mycket bra att göra det nu på hösten för då ger du övervintrande fåglar ett bra vinterboende. Dessutom är det så att fåglar gärna söker sig till holkar som är lite smutsiga och väderbitna så chansen att någon flyttar in till våren ökar om holken hängt uppe ett tag. Det kan också vara bra att lägga in lite bomaterial som torkat gräs i holken om du sätter upp fågelholkarna på hösten, säger Isak Isaksson, biolog på Naturskyddsföreningen.

Fåglar söker sig i första hand till naturliga håligheter i äldre och murkna träd för att hitta en boplats. Men vårt moderna samhälle och skogsbruk har minskat tillgången på äldre hålträd då få träd lämnas kvar vid avverkning. Fågelholkar fyller därför en mycket viktig funktion idag.
– Faktum är att det råder bostadsbrist för våra fåglar. Att sätta upp holkar är därför inte bara dekorativt och ett sätt att locka trevliga småfåglar till sin trädgård. Du gör verkligen fåglarna en tjänst. Och de i sin tur gör dig en tjänst genom att äta myggor och andra insekter i omgivningen.

Stareholk av gummiträ med ohyvlad insida. För ökad hållbarhet är utsidan behandlad med linolja. Passar även göktyta, gråsparv eller nötväcka.
Stareholk av gummiträ med ohyvlad insida. För ökad hållbarhet är utsidan behandlad med linolja. Passar även göktyta, gråsparv eller nötväcka.

Fågelholkar passar lika bra på husväggar som i träd och de behöver inte sitta speciellt högt upp.
– Två meter ovanför markytan brukar räcka. Vilket väderstreck de placeras i har inte någon betydelse men det kan var bra att undvika att öppningen hamnar rakt mot den riktning där vind och regn vanligtvis piskar på som mest. Det kan också vara bra att sätta holkarna på en yta som är mer skuggig samt att tänka på inflygningen, det vill säga att det ska vara lite fri yta framför och inte många träd.

Hur holken ser ut är inte viktigt men den ska vara torr, mörk inuti och av ohyvlat virke då det ger fågelungarna bra fäste när de ska klättra ut. Det är också viktigt att hänga upp den ordentligt så att den inte ramlar ner. Ett bra tips är att fästa den med spännband runt trädet, då slipper du spika i trädet och kan lätt flytta holken om det behövs. Det kan också fungera att fästa holken på en tvärslå som du hänger mellan ett par grenar.

Med multiholken Wildlife Garden kan du omvandla foderbordet till holk. Klätterskåror upp till utgångshålet gör det enklare för ungarna att ta sig upp för att testa sina vingar.
Med multiholken Wildlife Garden kan du omvandla foderbordet till holk. Klätterskåror upp till utgångshålet gör det enklare för ungarna att ta sig upp för att testa sina vingar.

Holköppningens storlek är avgörande för vilka fåglar som väljer att flytta in, liksom hur holkarna är placerade i relation till varandra.
– Små arter som blåmes väljer holkar med litet ingångshål. Och om du upptäcker att holköppningen klätts in med lera så är det en nötväcka som flyttat in, de vill designa öppningen själva. Om du sätter upp flera holkar i närheten av varandra kan du tänka på att vissa arter är revirfåglar som inte bor granne med någon av samma art. Bor det exempelvis en talgoxe i en holk kommer inte en talgoxe till att flytta in. Men det är troligt att till exempel en svartvit flugsnappare bosätter sig i grannholken. Sen finns det sociala fåglar som starar och torn-seglare, de häckar gärna tillsammans, säger Isak.

Granngårdens holk för rödstjärt är enkel att städa och passar även fåglar som grå flugsnappare, rödhake och sädesärla.
Granngårdens holk för rödstjärt är enkel att städa och passar även fåglar som grå flugsnappare, rödhake och sädesärla.

De vanligaste holkfåglarna i Sverige är talgoxe, blåmes, svartvit flugsnappare och stare men beroende på var i landet du bor och om du bor på landsbygden eller i tätorten kan det självklart dyka upp andra arter.
– Det är verkligen roligt att se fåglarna flytta in i en holk, följa utvecklingen och hur de matar sina ungar. Vetskapen om att du dessutom gör en betydelsefull insats genom att hänga upp holkar gör det ännu roligare.