Så hjälper du de vilda djuren vintertid

För vissa djur är den här årstiden en kamp på liv och död. Att lägga ut viltfoder under vintermånaderna är ett bra komplement för de vilda djuren under vintermånaderna. Underlätta vintern för dem.HJälp vilda djur med stödfodring.

Under vinterhalvåret är det vissa av djuren i viltstammarna som får det tufft. Allt fler markägare väljer därför att stödfordra. Och så länge du har markägarens godkännande kan vem som helt utfodra vilt och hjälpa bland annat rådjur, renar och älgar under dessa svåra månader.

Viltfoder innehåller näringsämnen och mineraler som ger skogens vilda djur ett bra näringsintag. Det är också utmärkt att ge som kraftfoder till vilda och inhägnande viltdjur. Kom ihåg att du kan komplettera fodret med hö eller ensilage. Det kan även vara bra att lägga ut en saltsten eller slicksten avsedd för de vilda djuren.

Viltfoder på pall

Hos Granngården hittar du näringsrikt viltfoder. Fodret kompletterar djurens normala diet och kan användas som kraftfoder. Det innehåller tillräckligt med vitaminer och mineraler för att tillgodose djurens normala behov. Handla i din butik eller beställ både på säck och pall direkt hem till dörren.

Hjälp vilda djur – kom ihåg!

  • Utfodring sker alltid med markägarens tillstånd.
  • Undvik närhet till trafikerade vägar.
  • Det är inte tillåtet att locka vilt från intilliggande jaktmark. Kontakta med fördel grannmarkerna så att utfodring sker i samförstånd.
  • Undvik bearbetade spannmålsprodukter som exempelvis bröd. Använd torrfoder, till exempel Granngårdens viltfoder.

Vill du veta hur du kan hjälpa våra småfåglar med mat vintertid? Klicka här.