Välj område

Trädgårdstips

Vårrensning i växthuset

Granngarden_TT_Tomat_215Till växthuset kommer sommaren allra först, det är viktigt att ha skurat det innan man sätter igång med sina odlingar. Om man vill börja odla tidigt i växthuset rekommenderas extra värme eftersom temperaturen har en tendens att sjunka nattetid under försommaren. Gurka är allra mest värmekrävande.