Välj rätt växter!

I handeln ska växter inte sloka, ha uttorkade grenar eller vara vissna. Fruktträd bör ha minst tre ordentliga grenar som pekar åt olika håll, även bärbuskar, rosor och prydnadsbuskar ska ha minst tre grenar. Träd bör ha en rak oskadad stam och bara en topp. Se upp med så kallad rotsnurr, vilket innebär att rötterna fortsätter att växa som om de vore i krukan och följden blir ett instabilt träd som har svårare att förse sig med vatten och näring.