Vad är leca?

Leca är en förkortning av light expanded Clay aggregate, det vill säga fritt översatt, ”lätta expanderade lerklumpar”. Deras luftiga struktur gör dem perfekta till dränage i krukor så att växterna inte står och surnar.