Snö på gott och ont


Snön isolerar och därför är det smart att skotta upp snö i perennrabatter, kring rosor och skyffla in den under buskar och mindre träd. Trampa till snön kring unga träd så kommer inte gnagare åt stammen. Däremot kan blötsnö tynga ner grenar och häckar så att de knäcks, därför bör stora mängder snö borstas bort från unga och känsliga växter. Gå inte heller i onödan på en snötäckt gräsmatta eftersom det gynnar svampangrepp.