Snitta rätt!

. För att lyckas bäst finns också några enkla regler för hur du tar av grejen. På bilden syns tre exempel, två dåliga och ett bra sätt. Längst till vänster har man gjort snittet för nära en knopp. I mitten har man gjort snittet rakt över grenen, vilket inte heller är bra. Helst ska man göra som i exemplet längst till höger. Ett snett snitt hjälper vattendroppar att rinna av grejen, vilket i sin tur minskar risken för att röta eller andra sjukdomar ska få fäste vid brottytan.