Smidig potatisodling

. Plantera i lätt, sandblandad jord med ett pH-väde runt 6. Byt växtplats ofta. Helst ska jorden vila i 3–4 år innan du kan plantera potatis på samma plats.
Nelson Garden har tagit fram
miljövänliga papperslådor som underlättar hanteringen av sättpotatisen. När det är dags att plantera river man bort botten längs med den perforerade kanten på krukans nedre del, varpå potatisen kan sättas i sin fåra.