Välj område

Trädgårdstips

Se upp för sorkskador!

Granngarden_TT_415_sorkHar du oturen att ha en fruktträdgård med sorkangrepp kan du råka ut för obehagliga överraskningar när våren kommer. Ibland kan de i jakten på saftiga rötter helt kapa ett träd en decimeter under jord och du märker det inte förrän trädet börjar luta när tjälen släpper. Ett sätt att göra det svårare för sorken är att trampa till snön och jorden runt stammen så att den blir mindre lättframkomlig. Ska du plantera ett träd där du vet att sork härjar, klä insidan av planteringsjorden med hönsnät exempelvis. Se till att den täcker hela vägen upp till jordytan. Bekämpa sedan sorken med fällor eller avskräckande ljud, klicka här för att se några exempel.