Rotationsplan i sommarlandet?

TT_Granngarden_Grannliv_114_rotationPassa på nu att göra en så kallad rotationsplan. Det innebär att du planerar så att det inte hamnar samma sorts grönsaker på samma plats som året innan. Gör du detta minskar risken att grönsakerna angrips av sjukdomar.