Plantera pioner

Pionernas rötter är mjukare på hösten än på våren.
Vid vårplantering kan de lätt brytasPioner sönder, men nu är de tåligare. Därför är september och oktober utmärkta planteringsmånader för en ny pionrabatt. Även delning av befintliga plantor görs bäst nu. Sätt inte pionerna för djupt, då kan blomningen utebli – cirka fem centimeter under jord är lagom.