Naturlig kvävegödsling

Alla växter behöver kväve för att kunna växa och kväveatomer finns i salter i marken. Sedan så finns det även bakterier som kan ta kväve ur luften och göra om det till kvävesalter i marken, det kallas kvävefixering. En del av bakterierna lever direkt i jorden men många lever i de små rotknölar som bland annat finns på bönor och ärtor. Att odla bönor och ärtor ger därför en naturligt kvävegödslad jord.