Mossiga träd?

Äppelträden tar ingen skada, men om man störs av mossa på träden kan man efter ett regn använda högtryckstvätten till att försiktigt spola av mossan från barken.