Missar du blomningen?

Åker du bort under sommaren och missar dina perenners blomning? Klipp ner dem till hälften i månadsskiftet maj–juni. Då blir växterna tvungna att börja om på nytt och blomningen försenas. Att göra på det här viset kallas ”Chelsea chop”.