Mer hjälp till fåglarna

eller på ett fågelbord så att fåglarna inte kan trampa runt i maten. Förorenar de i maten kan det nämligen spridas sjukdomar. Se till att matplatsen sitter lite högt och har någon granruska eller annat skydd som småfåglarna snabbt kan gömma sig i när det kommer en sparvhök. Sparvhöken brukar bevaka matställen för småfåglar vintertid.