Matcha rätt för bra pollinering

Många fruktträd behöver andra sorter som pollinerare för att det ska bli någon frukt. Korspollinering som det kallas, upptäcktes av den tyska botanikern Christian Konrad Sprengel (1750–1816). Nästan alla äppelsorter kräver korsbefruktning. Har grannarna inte rätt sorter som kan vara behjälpliga kan man skära några blommande grenar från passande pollinerande sorter. Sätts dessa i en hink med vatten och häng sedan upp i det träd som behöver en pollineringspartner.