Dags att kratta bort löven?

Granngarden_TT_grasklippareOm du inte har allt för mycket löv på gräsmattan så kan du klippa ner löven med gräsklipparen istället för att räfsa upp dem. De små lövdelarna gör både gräsmattan och maskarna glada samtidigt som du slipper att räfsa. Är det mycket löv så räfsa ihop dem och lägg i rabatterna som skydd för perennerna under vintern.