Kupa rosorna

Kupa rosorna.Tjälen ska ha lagt sig på ytan innan du kupar rosorna. Men då är det dags att lägga på ett lager kogödsel eller jord för att skydda de nedersta grenarna för köldskador. Kupa upp jorden så att de täcker den nedre delen av grenarna så minskar risken att rosen fryser bort om vintern blir kall. Särskilt rabattrosor och moderna rosor behöver skyddas med kupning.