Välj område

Trädgårdstips

Höstgödsel bäddar för fin vår

Granngarden_TT_315_hostgodslaGe gräsmatta, buskar och träd gödsel för att stärka dem inför kommande kalla period.  Använd ett gödselmedel med lågt kväveinnehåll som stimulerar rotbildning och knoppsättning. Granngårdens höstgödsel har NPK 4-1-14 och är långtidsverkande. En förpackning räcker till 300 kvm.