Höstgödsel bäddar för fin vår

har NPK 4-1-14 och är långtidsverkande. En förpackning räcker till 300 kvm.