Hjälp inför vintern

Under juli är det dags att sluta använda kvävebaserat gödsel på vedartade buskar och andra växter i trädgården. Driver man dem för hårt har de svårare att klara vintern. I grönsakslandet kan man dock fortfarande lägga på gräsklipp och annat kväverikt på de växter som tycker om det som kålväxter och tomater exempelvis. Något som däremot kan öka vinterhärdigheten är tillförsel av fosfor och kalium.