Gräsmattetips

när våren har kommit längre. Kantskär gräsmattan nu när jorden är fuktig, det går lättare än längre fram då den är torr.