Gödsla gräsmattan!

När gräsmattan är cirka fem centimeter hög är det dags för gödsling. Använd långtidsverkande gräsmattegödsel med mycket kväve. Med spridarvagn är det lätt att få en jämn dosering. Gödsla gärna inför regn eller vattna så börjar näringen snabbt att verka. Fyra till fem gödslingar under våren och sommaren är bra.