Gnagare i farten

i form av kokosfibrer, plastspiraler eller stålnät till träden. Även huvudstammen på buskar kan skyddas på detta sätt. Om du trampar till snön intill växterna så hindrar du smågnagare att ta sig fram under skaren och gnaga.