Välj område

Trädgårdstips

Gnagare i farten

TT-musNu kan rådjur, sork, kaniner och möss vara rejält i farten. Särskilt vedartade buskar, träd och växter brukar ligga illa till. Skaffa stamskydd i form av kokosfibrer, plastspiraler eller stålnät till träden. Även huvudstammen på buskar kan skyddas på detta sätt. Om du trampar till snön intill växterna så hindrar du smågnagare att ta sig fram under skaren och gnaga.