För varmt i komposten?

med jämna mellanrum så att den blir syresatt och nedbrytningen kommer i balans igen.