Välj område

Trädgårdstips

Dags att gödsla

Granngarden_TT_115_godslaSå här års behöver unga träd, häckar, bär- och prydnadsbuskar extra näring. Använd långsamverkande gödsel som till exempel stallgödsel, kogödsel eller kompost. Mylla bara ner gödslet ytligt i jorden, resten sköter maskarna och naturen själv om. På Granngården hittar du flera olika sorters gödsel till dina buskar, träd och rabatter.