Dags att beskära!

I juli, augusti och september är det dags att beskära många buskar och träd. Det är nu som växterna är som mest livskraftiga och har kraft att läka en beskärningsskada. För bara 20–25 år sedan gjorde man all beskärning under vårvintern men forskning har visat att nästan alla vedartade träd och buskar mår bättre av att beskäras på sensommaren och hösten, det vill säga under JAS-månaderna.