Så gör du en trädmargerit

Få blommor är förknippade med midsommar som buskmargeriten. Den är tålig och Granngarden-TT-buskmargeritklarar alla väderstreck men blommar rikligast om den slipper brännande sol. Hos oss används den ofta som en ettårig sommarplanta men den är flerårig om den får växa i rätt klimat. Margeriten kan övervintras på ett svalt och frostfritt ställe och på våren kan du ta sticklingar från den övervintrande plantan. Vill du forma ett träd av margeriten låter du ett skott växa upp och klipper efterhand bort alla sidoskott på stammen.