”Vår jord är testad och säker att använda”

GranngardenhasselforsIgår kunde man i Svenska Dagbladet läsa om Örebro Kommun som funnit förhöjda halter av miljögifter i trädgårdsjord. Granngårdens leverantör Hasselfors Garden säger idag ”vår jord är testad och är helt säker att använda”.

Undersökningen som Örebro Kommun gjort av trädgårdsjord som sålts på Bauhaus visade på förhöjda halter av PCB, kadmium, koppar och zink. Slutsatsen blev att man borde undvika att odla ätbara växter i jorden. Man granskade även nio andra typer av jord vid samma tillfälle utan att hitta de höga halterna.
– Miljökontoret ser allvarligt på att trädgårdsjorden innehåller föroreningar i förhöjda halter. Trädgårdsjorden borde inte innehålla PCB över huvud taget, säger Mattias Wahll, miljöinspektör i Örebro kommun, i ett pressmeddelande, enligt SvD.

Den testade förpackningen kom från en konkurrent till Hasselfors Garden, vilket är den producent som levererar all Granngårdens jord.
– Vi använder råvaror som vi kontrollerar regelbundet. Dessutom använder vi råvaror från källor som inte varit avfall tidigare, vilket minimerar risken för att sådana här saker ska kunna inträffa. Om du använder kompostmaterial av olika slag kommer råvarorna från flera källor och det blir svårare att ha en noggrann kontroll, säger Claes Bohlin, kvalitets- och miljöansvarig på Hasselfors Garden.

Huvudråvaran i köpt jord är torv och eftersom Hasselfors Garden har egna torvtäkter landet runt kan de säkerställa kvaliteten.
– PCB ska aldrig kunna finnas i en torvtäkt. Men eftersom vi tillverkar KRAV-produkter är vi tvingade att regelbundet testa alla torvtäkter noggrant på tungmetaller innan vi tar dem i bruk. Vår jord är säker att använda.

Granngårdens Planteringsjord var en av fyra testade Hasselforsprodukter som samtliga passerade utan anmärkningar.

Granngården är en av landets främsta försäljare av kvalitetsjord och erbjuder jord särskilt framtagen för en rad olika användningsområden. För att se hela utbudet av jord, klicka här