Stora vinster med rätt bensin

Vi vet att avgaser är skadliga och står inte gärna bakom en bil på tomgång. Men när vi klipper gräset eller fräser jord går vi omkring i ångorna från maskinen. Trots att det finns renare alternativ till vanlig bensin väljer många att använda samma drivmedel till gräsklipparen som till bilen.

Det finns renare alternativ till vanlig bensin och i små motorer, som den i gräsklipparen och båtmotorn, finns det särskilt stora vinster för både hälsa och miljö med att välja ett drivmedel med färre skadliga ämnen. Ett renare drivmedel är dessutom skonsammare mot maskinerna, minskar behovet av service och reparationer och förlänger livslängden.

– Vi oroar oss mycket för faror som man kan se, men är inte på samma sätt medvetna om den här typen av faror. Vanlig bensin skapar förutom hälsoproblem och miljöpåverkan dessutom en hel del problem för mindre motorer som inte har förmåga att rena den på samma sätt som större. Det innebär fler reparationer och kortare livslängd, säger Sonny Bäck, teknisk support på Lantmännen Aspen.

Alkylatbensin från Aspen.

Alkylatbensin för mindre motorer

Han förespråkar istället alkylatbensin, en renare form av bränsle med mycket låga halter av de skadliga ämnena bensen och polyaromater.

– Vanlig bensin består av tre huvudgrupper av kolföreningar: paraffiner, aromatiska kolföreningar och olefiner. Olefiner och aromatiska kolföreningar skadar både människokroppen och ozonskiktet och ingen av dessa används i alkylatbensin, fortsätter han.

Sonny Bäck menar att vanlig bensin går bra att använda i större motorer, eftersom de har en mer avancerad teknik för att ta hand om den, men till mindre motorer och där man kommer i direkt kontakt med avgaserna bör man välja ett renare alternativ.

– Det är ett problem att samma bensin som vi tankar bilen med också används i gräsklipparens och båtmotorns små motorer som inte har samma kapacitet att ta hand om den. Med alkylatbensin får man den renaste delen av bensinen för att kompensera för den låga tekniken i små motorer. Man låter helt enkelt en högteknologisk produkt kompensera för bristerna en mindre avancerad motor.

Alkylatbensin från Aspen i förrådet.

Proffs använder alkylatbensin

Alkylatbensin började utvecklas i Sverige på 1980-talet eftersom man märkte att skogsarbetare tog skada av ångorna från de handhållna maskinerna. Nu finns arbetsmiljökrav på företag att välja det renaste alternativet, men privatpersoner väljer fortfarande vilket drivmedel de vill.

– Proffs använder alkylatbensin eftersom de måste av arbetsmiljöskäl. Man ska använda det som är minst skadligt för de anställda. Nu behöver vi uppmärksamma allmänheten på att det finns ett alternativ till vanlig bensin, och få dem att förstå skillnaden.

Alkylatbensinen är något dyrare än vanlig bensin, men Sonny Bäck framhåller hälso- och miljövinsterna tillsammans med det faktum att man ofta använder mindre mängder i gräsklipparen eller båtmotorn.

– Det är ironiskt att man tycker att alkylatbensinen är för dyr, men köper samtidigt en flaska vatten på bensinmacken till ett mycket högre literpris. Man tänker helt enkelt inte på det på det sättet och vi behöver få till en attitydförändring här. I framtiden kommer förmodligen allt drivas av sol, vind och vatten men fram till dess kan vi väl välja det bästa alternativet.

Läs mer om alkylatbensin på Aspens kunskapsbank