Slipp ogräs i din trädgård nästa säsong

Ogräs i gräsmattan eller rabatten kan både vara vackert och en otroligt pest och pina i trädgården. Är du inte förtjust i ogräset finns det mycket du kan göra redan nu kan du slippa det din trädgård i vår. Här är några tips till hur du håller det borta.

Att ogräs dyker upp titt som tätt i din trädgård är naturligt, då växterna konkurrerar om varje liten jordyta i vår natur. Det gäller även i gräsmatta och rabatter. Om du har mer ogräs än den växt du vill ska växa beror det alltså till stor del på att den trivs lika bra (eller bättre) under de förutsättningar som finns i jorden. Vill du slippa ogräs i din trädgård finns det mycket du kan göra och ändå vara snäll mot miljön.

Slipp ogräs i gräsmattan

Plocka ogräs under hösten

Om du har väldigt mycket ogräs bör du fokusera på det du allra helst vill få bort. Efter allt slit är det värt mödan. Du kan även förebygga så att endast en liten del av ogräset kommer tillbaka genom att stödså med gräsfrögödsla och klippa gräset.

Så ordentligt med gräs

Se till att stödså din gräsmatta på hösten. Det räcker inte bara att ta bort ogräset och tro att det ska växa gräs där istället. Varje jordyta som inte har gräs är nämligen en potentiell växtyta för ogräs. Se till att därför vara noga när du sår och följ instruktionerna så att gräset etablerar sig lättare. En tät gräsyta är det bästa för att motverka ogräs.

Håll koll på din jord

Se över gräsets förutsättningar. Om du vill lyckas med din gräsmatta bör du göra ett jordprov för att ta reda på vilken jordtyp du har. Gräs trivs som bekant med rätt jordförutsättningar och att optimera detta ökar avsevärt dina chanser att lyckas.

Slipp ogräs i rabatten

Använd markduk

När du planerar din rabatt är det bra att ha markduk som underlag i botten. Välj en duk som släpper igenom vatten men som hindrar ogräset att bilda rötter. Gör sedan plats för dina växter som du ska plantera genom små hål i duken.

Lägg på täckbark

Hindra ogräsfrön att nå jorden genom täckbark. Därför är det bra att lägga ett lager täckbark i din rabatt. Det behåller även fukten i jorden som ligger där under.

Lär känna din jord

Samma sak gäller för dina växter som ditt gräs. Ta därför reda på vilken typ av jord dina växter trivs i och se till att ge dem rätt jord för bästa förutsättningar.