Hösten är bästa tiden att så gräs

Hösten är bästa årstiden att så gräs. Jorden är varm, luftfuktigheten högre än på våren, det är mycket dagg och solen är inte heller lika stark.

Risken för att ogräset ska etablera sig i gräset är också mindre vid höstsådd eftersom ogräset har starkare tillväxt under våren. Det enda man bör tänka på är att temperaturen bör vara över 10 grader när du sår.

Efterså gräsmattan – hur då?

Lämpligen eftersår du din gräsmatta vid tidig vår eller sensommar. Varför? En gräsmatta blir gles med tiden eller vid slitage och då angrips den lättare av ogräs och mossa. Gräset från gräsmattefröer fröar inte av sig som ogräs heller. Se därför till att efterså med gräsfrö av den kvalitet och med de egenskaper du vill se i din gräsmatta.

Gör så här:

Kratta rent på gräsmattan och avlägsna dött gräs, mossa och annat oönskat inspel. Vertikalskär gärna mattan vid behov och gör den luftig i jorden. Fördela ut frö jämnt över mattan och toppdressa med fördel (särskilt viktigt om du har uppsamlare på klipparen). Eftersådd och toppdressa är exemplariskt att kombinera med gräsmattegödslingen. Vattna gräsmattan vid behov.