Få den bästa jorden med kompost

För dig som har en liten trädgård är kompost ett bra sätt att återvinna rens från trädgården och köksavfall. Det är både snällt mot miljön och ger dig en bördig jord att använda.Vi hjälper dig att få till den bästa jorden med kompost.

Att kunna skapa sitt eget kretslopp i trädgården är häftigt och en kompost borde finnas i var mans trädgård. Du kan välja mellan alla möjliga  storlekar och typer som till exempel varmkompost, där du kan bli av med kökssavfall. Eller så kan du göra en pallkragekompost eller ställa upp enkelt  kompostgaller. För alla komposter gäller att de vill slippa direkt sol och helst också blåst.

I varmkomposten kan du slänga hushållsavfall och minska på  sophanteringen. Det hjälper också miljön på traven. Varmkomposten har ett slutet kärl som är tätat mot skadedjur och vill du undvika risken för oinbjudna gäster är det bra att undvika att slänga fisk, kött och bröd i din kompost.

Vill du få en riktigt fin jord ska du sköta din kompost så här:

  • Använd en blandning av brunt och grönt! När brunt, kolrika växtmaterial som till exempel torkade grenar och vissna blommor varvas med kväverikt (grönt) material som till exempel gräsklipp får du bäst resultatet.
  • Ta hjälp av kompostmaskar. Maskarna hjälper och skyndar på nedbrytningen av avfall. De går att köpa på nätet – eller fråga någon annan trädgårdsägare med kompost om de kan dela med sig till dig.
  • Håll komposten luftig. För att komposteringsprocessen ska bli bra och du ska slippa rötning som utsöndrar brännbara gaser och biogaser som luktar, bör du använda ett kompostgaller för bra lufttillförsel.

Nedbrytningen fungerar så att det  organiska avfallet bryts ner av mikroorganismer och i steg två av maskar eller annat. Efter en tid har du en fin jord som du kan blanda med planteringsjord och använda i dina odlingar. Glöm inte att rensa bort grövre bitar om du vill använda kompostjord som planteringsjord. Lycka till!