Dags att så din egen gräsmatta

Sensommaren och hösten är en bra tid att så ny gräsmatta. Luftfuktigheten är hög och jorden varmare än på våren, vilket bidrar till snabbare tillväxt. Att det regnar mer är kanske inte alla glada för, men det underlättar i alla fall vattnandet.  Här är 5 ytterligare tips från gräsmatte-entusiasten David om hur du anlägger en ny gräsmatta.

Sand

Börja med att jämna ut underlaget med finkornig sandlådesand (fraktion 0,5-3) som är ett mycket bra underlag till gräs. Dräneringen blir god och rötterna letar sig enkelt djupt ner.

Jord

Ovanpå sanden läggs ett lager jord, ca 1-3 cm. Platta till med en vält eller trampa med din kroppsvikt. Viktigt är att underlaget håller att gå på, så att det inte blir gropar. Om den inte bär kommer gräsmattan bli ojämn och gropig när du sedan går på den.

Frön

Fundera på vad du skall ha gräsmattan till. Mycket spring och lek kräver en slitstark blandning av frön. Ska du ha den mer som prydnad kan du välja en blandning fröer som är mer optimal för ändamålet. Skuggiga partier sås med fördel med frön som inte behöver så mycket sol. Så fröna ovanpå jorden och mylla ner med en kratta eller gallervält. Det är viktigt att de får jordkontakt.

Vatten

Vattna ofta och lite om regn uteblir. Nysådd kan behövas vattnas flera gånger på en dag för att etablera sig optimalt. Generellt måste jorden och fröna vara fuktiga konstant.

Tålamod

Vissa frön kan ta flera veckor på sig innan de skjuter upp strån, så ha tålamod. I fröblandningar är det vissa sorter som kommer snabbare och vissa långsammare, därför kan mattan se fläckig ut från början. Har du sått tillräckligt kan du vara lugn, den kommer bli tät när alla sorter kommer upp. Gå inte på gräset innan det kommit ca 5-8 cm och klipp inte förrän ca 5-8 cm , det är viktigt så att rötterna etablerar sig ordentligt.