Höstgödsla gräsmatta – när, var och hur?

Rätt sorts gödsel stärker buskar, träd och gräsmatta inför den kalla vintern. Så här höstgödslar du rätt.

Under vår och sommar är det vanligast att man använder kväverika gödsel men på hösten är det viktigare att öka jordens halter av fosfor och kalium. Dessa ämnen ger växterna en extra näringsskjuts inför nästa säsong och hjälper dem att klara den syrefattiga miljön som uppstår under snötäcket.

Vad ska man gödsla?

Gräsmatta och unga perenner. Med unga menas växter du har planterat de senaste åren. De behöver all näring de kan få innan de är helt etablerade i trädgården. Näringsfattiga gräsmattor kan lätt angripas av mögelsvamp på grund av snön, därför bör även de gödslas. Grönsaker och sommarblommor behöver du inte gödsla eftersom de redan har tagit upp den näring de behöver.

När ska man höstgödsla?

Så tidigt som möjligt på sensommaren/hösten, helst innan löven faller av, så att växten hinner ta upp näringen inför vintern. Då klarar växten kyla mycket bättre.

Hur höstgödslar man?

På förpackningen står det exakt hur du ska göra och fördela gödslet. Följ dessa råd noga då fosfor inte bör spridas mer än nödvändigt.

Här hittar du Granngårdens populära höstgödsel.