Bevara mångfalden med Grönt kulturarv

Nu blir det enklare att odla växter med historia tack vare programmet för odlad mångfald, Pom. Här samlas alla sorter som är värda att bevara för framtiden och märks med Grönt kulturarv.

Grönt kulturarv har skapats för att göra det enklare att odla växter som har en historia. Med hjälp av inventerare och trädgårdsintresserade har programmet för odlad mångfald, Pom, letat land och rike runt efter odlingsvärda sorter av äldre kulturväxter. Inventeringsprocessen startade 2002 och vid årsskiftet 2010/2011 avslutades den formellt. Idag utvärderas och bevaras allt material i den svenska Nationella Genbanken på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Den vackra pelargonsorten Karna. Foto MästerGrön

Pom fungerar som ett nätverk där flera organisationer och myndigheter ingår. Kriterierna för att växter ska få räknas till Grönt kulturarv är att de är odlade före 1940, 1950 eller 1960 med en väl dokumenterad historia, alternativt är framtagna sorter och spontant uppkomna växter som anses vara värda att bevara. Sist men inte minst, att de finns bevarade i den Nationella genbanken. I utvalda butiker hos Granngården har vi pelargonsorter från Grönt kulturarv – Karna, Drottningminne och Knapaträdet.