Bra att tänka på inför stängslingen

Att inhägna djur kräver rätt förutsättningar och bra utrustning. På Granngården finns både kunskapen och de rätta produkterna för att bygga stängsel.

Granngarden_stangslasmart3
När grässtrån eller buskar kommer åt stängslet stjäl det energi. De kraftfullare aggregaten på marknaden har fördelen att bränna av grässtråna som gör att du inte behöver röja och rensa gräs lika ofta. Till detta gäller att inte välja en för enkel tråd eftersom de då kan riskera att brinna av.

Vilken sorts tråd gäller till vilket djur och hur många meter går åt? Ja, utbudet av elstängselprodukter är idag så stort att det går att fintrimma en anläggning så att den passar exakta behov. För den som ska investera i ett nytt staket handlar det om att lägga sig på en nivå som passar både behov och plånbok.

Oavsett om det gäller nyinvesteringar eller att se om det som redan finns är grundregeln att tänka på helheten. En vanlig fallgrop är att man satsar allt krut på ett kraftfullt aggregat och snålar in i valet av rep, band eller tråd. På det sättet kan man inte utnyttja sitt aggregats fulla potential. Man kanske skulle ha klarat sig med ett lägre jouletal om man bara valt en kvalitetstråd.

För den som är helt ny på elstängsel är grundprincipen att du har en slinga där pluspolen går i stängslet och en minuspol som är kopplad till jord. När djuret rör stängslet går en strömstöt genom djuret och det flyttar sig. Det bygger naturligtvis på att stöten är så kraftfull att den känns och vad som krävs är olika för olika djurslag.

Men det finns flera faktorer som gör att du inte får den önskade mängden joule i energistöten. Det handlar om trådkvalitet och jordning. Alla trådar har ett motstånd som mäts i ohm (Ω). Ju lägre motstånd, desto bättre förmåga att transportera ström och ju högre kvalitet har oftast tråden. Har en tråd flera ledare garanterar du dig mot strömlöshet om en av dem skulle gå sönder. På vissa band finns även tvärsgående ledare med jämna avstånd, vilket för strömmen vidare i de andra ledarna om en skulle gå sönder.

Sedan finns kopplingspunkter. Att exempelvis knyta ihop band är aldrig att rekommendera eftersom det tar ner prestandan betydligt. Då är det bättre att använda riktiga bandskarvdon.

Jordningen är viktig för att stängslet ska fungera. Utan tillräcklig jordning sjunker effekten och det spelar ingen roll hur fint aggregat eller dyr tråd du investerat i. Till de starkare aggregaten går det åt en hel del spett och det kan ibland vara lönt att gräva ner en jordningskabel. I synnerhet om det är sandrik jord eller väldigt torra omständigheter.

Om det är svårt att få till en bra jordning kan man göra en speciallösning där man istället för tre trådar exempelvis sätter fem och låter varannan vara kopplad till jord på aggregatet. Om djuret nuddar två av trådarna sluts kretsen och skickar ut en stöt.

En annan energitjuv är påväxt, när gräs-strån eller buskar kommer åt stängslet. Har du en tråd med högt motstånd (högt ohm-tal), är det lättare för strömmen att välja grässtrået framför att fortsätta rakt fram i ledningen. När du ska välja aggregat och tråd gäller det alltså att bedöma mängden påväxt.

Det som kallas tät påväxt är om du har buskar som växer upp och mycket gräs. Normal undervegetation är när enstaka grässtrån växer sig upp. Ingen undervegetation är när du har kort gräsmatta eller jordmark under.

De kraftfullare aggregaten på marknaden har fördelen att de har förmågan att bränna av grässtrån, vilket gör att du slipper röja för gräs lika ofta. I det fallet gäller det att inte välja för billig tråd, eftersom ledarna riskera att brinna av. Du kan också välja att använda exempelvis band upptill, men längst ner ha en high tensilejärntråd som är effektiv mot påväxt.

Genom att pröva sig fram hittar många egna sätt att arbeta på. Ett tips för den med tillfälliga hagar en bit från gården och som kräver batteridrift är att satsa på en solpanel. På det sättet behöver du kanske bara ladda batterierna en gång per säsong om ens det. Normalt sett räcker annars ett batteri tre till fyra veckor. Ett annat sätt att spara pengar är att använda samma aggregat till flera hagar. Du tjänar oftast på att dra långa matarledningar, istället för att köpa fler aggregat.

Om du väljer att använda ståltråd kan du också tjäna på att välja en billigare isolator som inte innehåller en stabiliserande stålkärna. De billigare kan vara svårare att få fast på stolpen, men i gengäld slipper du risken för kortslutning när isolatorn slits.

Elstaket är det billigaste och smidigaste sättet att inhägna. Det passar lika bra till permanenta hagar som tillfälliga. Eftersom det bygger på psykologin att det gör ont att forcera stängslet gäller det att inte slarva, utan vara konsekvent och alltid ha ström i det. Har djuren väl lärt sig att det går att ta sig igenom, går det inte att lära dem motsatsen.

 

Bra frågor att ta ställning till innan du besöker butiken:

1. Vilken sorts tråd/band gäller?
Järntråd – kreatur
Rep – häst, grisar, tillfälliga hagar
Band – häst
Tråd – tillfälliga hagar
Nät – får, höns

2. Vilken typ av stolpe ska jag välja?
Vid permanenta hagar, använd trästolpar.

3. Hur många stolpar behövs?
Permanent hage med trästolpar, välj avstånd 3 – 6 meter. Hagens omkrets i meter/avstånd 3 till 6 = antalet stolpar.

4. Hur många meter band går åt?
Ta hagens omkrets gånger antalet trådar du behöver på höjden.
2 trådar: hund och nötkreatur.
3 trådar: kanin, vildsvin, katt, får, gris, häst.

5. Kommer du att ha goda möjligheter att röja för påväxt?
Ja – då kan du välja ett svagare aggregat.
Nej – välj ett starkare aggregat som kan bränna bort några grässtrån.

6. Vilken styrka ska aggregatet ha?
Avgörs av hur många meter stängsel som ska elsättas och vilken tråd du har valt. Ju mer tråd, desto starkare aggregat krävs. Ju högre motstånd (ohm-tal Ω), desto starkare aggregat krävs.

7. Jordning – vad gäller?
I regel behöver du ett jordningsspett per joule. Har du ett av de starkaste aggregaten kan det därför vara bättre att gräva ner 10 – 15 meter jordningskabel. Det är förbjudet att jorda i vattensystem eller elnätet.

Vill du veta mer om stängsling – se alla våra produkter för stängsel granngården.se. Fråga även i Granngården-butiken efter stängselbroschyren.