Aktuellt: Dags att stängsla!

Granngarden_Stangsel_Dags-att-stangsla_211_1

Tillfälliga eller permanenta lösningar: elstängsel är det smidigaste och billigaste sättet att hägna in djur. På Granngården finns allt du behöver, och vad viktigare är, kunskapen. Några paketförslag och goda råd finner du här.

Vårda grannens tulpaner. Bra elstängsel är en billig försäkring mot att behöva baka försoningssockerkakor när grannens rabatt länsats. Eller ännu värre, att något händer djuren. Det är enkelt att hitta rätt stängsellösning om man först besvarar några grundläggande frågor innan inköpet. Djursort, omgivande vegetation, underlag, storlek på hagen och om den ska vara mobil eller permanent styr hur den ultimata staketlösningen ser ut i det enskilda fallet. Därför finns det heller inga universallösningar när det gäller elstängsel. Rådgivning med butikspersonal är oftast något som lönar sig.

Granngarden_Stangsel_Dags-att-stangsla_211_2

Fåret är nog det djur som är minst känslig för el. Anledningen är förstås den tjocka ullen. Därför krävs kraftigare aggregat och att man regelbundet rensar från gräs och buskar som lätt växer upp på den nedersta tråden och stjäl stängselspänning. Ett bra val är elektriska fårnät, särskilt i tillfälliga hagar. Permanenta stängsel med galvaniserad tråd fungerar också, men då krävs minst fyra trådar på höjderna 20, 40, 65 och 90 cm höjd.

Paketförslag tillfällig fårhage med 400 meters omkrets, cirkapris 10 506 kr:
Mobilt aggregat LMB 123 för tuffa förhållanden, energisparfunktion och urladdningsskydd, indikeringslampor för batteri och stängselkontroll, åskskydd, fyra stycken 50 meters elstängselnät 90 cm högt, fyra tryckimpregnerade hörnstolpar 60×1500 mm, två spett för jordning. I paketet ingår även: fritidsbatteri 12V Tudor och två varningsskyltar.

Granngarden_Stangsel_Dags-att-stangsla_211_3

Paketförslag hästhage med grind, 400 meters omkrets, cirkapris 9 790 kr:
Nätaggregat LME2301, 4 tryckimpregnerade stolpar 10×250 cm och 126 st 6×180 cm, 10-pack hörnisolatorer, 6 grindhandtag, elstängselband Granngården Super 20 mm med förstärkta kanter galvaniserade ledare 200 m. I paketet ingår även: bandskarv, anslutningskabel för elband, anslutningskabel agg band, bandisolatorer, bandisolator grind, 2 jordspett, matarkabel, varningsskylt och åskskydd.

Granngarden_Stangsel_Dags-att-stangsla_211_4
Eftersom elstängsel bygger på djurens tro att de inte kan forcera stängslet gäller det att vara konsekvent och alltid ha ström i det. Lär sig djuren att det går att gå igenom tråden är det svårt att lära dem motsatsen…

Snåla inte med tråden: En vanlig fallgrop är att satsa allt krut på ett kraftfullt aggregat och snåla in på valet av rep, band eller tråd. De får bättre ledningsförmåga och hållbarhet ju högre kvalitet du väljer. En kvalitetstråd har ett lågt motstånd och är duktig på att transportera strömmen långt utan att styrkan sjunker. Då kan man bättre utnyttja sitt aggregats fulla potential och behöver kanske inte lika kraftfullt aggregat som med en billig tråd. Bra jordning påverkar också aggregatets totalverkan. I kopplingspunkter ska man aldrig knyta ihop band, utan använda skarvdon som inte minskar prestandan.

Eftersom hästar lätt blir skrämda bör man välja produkter som syns väl. Hästar är mycket känsliga för el genom päls och framför allt mule, dessutom har de ofta bra kontakt med jorden på grund av järnskorna så man klarar sig oftast med ett svagare aggregat. Vid grindöppningar ska man undvika fjädergrindar som kan fastna i hästens svans. Välj 20 eller 40 mm band eller eventuellt galvaniserad järntråd i kombination med något väl synligt material. Trådhöjd: 45, 75, 120 cm för små hästar och 50, 90–100, 140 cm för stora hästar.

Granngarden_Stangsel_Dags-att-stangsla_211_5

Skygg & Smart. Varje år skjuts ca 50 000 vildsvin i Sverige, enligt en grov uppskattning finns 150 000 djur koncentrerat till de södra delarna av landet. Ett fullvuxet djur blir omkring 1 meter i mankhöjd och drygt 1,5 meter långt. Suggan väger då vanligtvis över 100 kg, medan galten kan väga uppemot 200 kg. 6–8 timmar efter solnedgången är de aktiva och söker föda. Älsklingsmaten är ek- och bokollon. Vildsvin är oftast skygga djur och undviker människor som de kan känna lukten av på mer än 500 meters avstånd. Ibland väljer de att trycka, men kan om man kommer för nära plötsligt sticka iväg i motsatt riktning. Skyggheten gör att få olyckor inträffar i skogen, de som händer sker oftast i samband med skadeskjutning. Däremot ökar antalet olyckor i trafiken. Polisen i Västmanland rapporterade in lika många olyckor med vildsvin som älg i höstas (2010).

Paketförslag vildsvinsskydd 300 m omkrets, cirkapris 6 567 kr: Nätaggregat LME2304, 1000 meter trippelgalvaniserad 2.0 mm high tensile järntråd, elastisk grind, 250 st ringisolatorer utan metallkärna, jordspett, tryckimpregnerade stolpar 6×150 cm.

Granngarden_Stangsel_Dags-att-stangsla_211_6

Grässtrån är små tjuvar. Flera faktorer kan dra ner ett stängsels förmåga till strömledning. Gräs som växer upp på tråden stjäl strömstyrka. Har man svårt att röja kan det därför löna sig att dels välja en dyrare tråd med lågt motstånd, då väljer strömmen hellre tråden än grässtrået, dels ett kraftigare aggregat i kombination med high tensile-tråd som ”bränner” av gräset. Grundprincipen för elstängsel är enkel: en elslinga med pluspol kopplad till stängslet och minuspol till jorden sluts när djuret nuddar stängslet och skickar ut en avskräckande stöt. Därför krävs bra jordning, de kraftfullaste aggregaten kräver en hel rad jordningsspett. Om det är torrt i jorden får djuren inte samma kontakt som om det är vått och stöten blir mindre.

Vildsvin är känsliga för el, men bökar gärna upp jord på tråden vilket gör att man bör välja ett kraftfullare aggregat och dessutom vinkla stolpen 45° ut mot svinen. Använd minst tre trådar som sätts lågt: 20, 45 och 75 cm gärna i kombination med väl synligt material så att djuren närmar sig försiktigt.

Artikeln publicerades i Grannliv 2/2011.
Priser och produkter kan vara förändrade sedan artikeln publicerades.
För aktuellt utbud och priser på Granngårdens stängselprodukter, klicka här!