Test – känner du igen spåren?

Så här års är det på många håll ideala förutsättningar för att hitta spår i skogen. Men vilka av våra djurspår känner du igen? Gör vårt test och se om du är en riktig spårare!

Nyfallen snö, morgonfrost eller lera ger ledtrådar om allt som hänt under natten
i trädgården och skogen.

När det gäller spårning i snö får man tänka på att solen förändrar spåren
så att de med tiden blir större än de var från början eftersom sidorna
på spåren smälter. Det kan göra det extra svårt att lista ut vilket djur som
har gjort dem.

Enligt jaktlagen är det inte tillåtet att förfölja djur annat än vid jakt. Ska du följa spår, gör det “åt fel håll”, det vill säga bort från djuret.

spårtest Grannliv Djurens Spår Norstedts Lars-Henrik Olsen 2012Bilderna nedan kommer från boken Djurens spår av den danska zoologen Lars-Henrik Olsen (2012 Norstedts). Djurens spår är en bra handbok för bestämning av alla slags spår i naturen. I den hittar du djurspår i alla dess former: från fotspår till gnagspår, fjädrar, spillning och gömslen.


Gör vårt test – vilka spår känner du igen?

 • ______________________________________________________________________________________________________
 • ______________________________________________________________________________________________________
 • ______________________________________________________________________________________________________
 • ______________________________________________________________________________________________________
 • ______________________________________________________________________________________________________
 • ______________________________________________________________________________________________________
 • ______________________________________________________________________________________________________
 • ______________________________________________________________________________________________________
 • ______________________________________________________________________________________________________
 • ______________________________________________________________________________________________________
 • ______________________________________________________________________________________________________