Välj område
/ /
Kontakta mig

BloggareRim The Border Collie

Solen är tillbaka/Sunny weather

(English translation down below)

Kylan, snön och solen är äntligen tillbaka. Oscar har skadat mjälten så han får inte åka skidor och för att han inte ska bli alltför uttråkad lär han mig att åka bräda. Svårt men väldigt kul.

Idag var andra passet och jag måste ändå säga att jag utvecklas bra, men all cred till de som åker bräda för det är fan inte enkelt.
Vi tog förresten en promenad på isen imorse, första för säsongen och så efterlängtat. Grabbarna fick ha sina BoT täcken då termometern visade -23°C. Rim är ganska känslig av sig så jag hade tänkt ha sockor på honom men kunde inte hitta 4 st så han fick gå utan vilket resulterade i lite köldkramp. Men han var glad ändå.

Apropå ingenting så har min kamera samlat massor av damm senaste tiden då min fotosinspiration har varit på minus pga det tråkiga vädret. Men igår åkte den fram och förhoppningsvis blir det bättre från och med nu.

***

It’s finally here. The cold, the snow and the SUN! Oscar has injured his spleen and is therefor isn’t allowed to go skiing (what a bummer when you live in a ski resort) for a couple of weeks. So to keep him in a good mood he has been teaching me how to snowboard. It’s really hard but so fun!

Today was my second session and I must admit that I’m pretty good. But all cred to the ones snowboarding for real, because it’s not easy..
We also took our first walk on the lake this morning. First one for the season and we’ve been longing for it. The boys got to wear their jackets from BoT because the thermometer showed -23°C. Rim is pretty sensitive to the cold so I wanted him to wear his socks as well but couldn’t find four of them so he had to go without. That resulted in some cold feet but senior was happy anyways.

Btw, my  camera have been selecting dust lately and my inspiration have been below 0 due to the shitty weather. But it made an appearance yesterday and hopefully i’m back on track now. 

Var först med att kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Startklass/Novice Class

(English translation down below)

STARTKLASS
Startklassen är den första klassen av fyra som finns inom tävlingslydnaden i Sverige (Internationellt finns det bara 3 klasser med en rekommendation att varje land inför sin egna nybörjarklass).

Utgångsposition = (sittande) hund på förarens vänstra sida,  med sitt huvud eller bog i höjd med förarens ben.
Tävlingsledare = Planerar, organiserar och genomför tävlingen. Tävlingsledaren ”leder” ekipaget genom tävlingen.

FÖLJSAMHET
I det här momentet ska hunden infinna sig i utgångsposition och sedan hålla samma position momentet igenom.
Hunden ska villigt följa föraren längs en sträcka mellan 30 – 60 meter. Momentet innehåller vanlig marsch, språng marsch, svängar samt halter.
Föraren får inte prata med hunden under momentet med undantag för vid start samt tempoväxlingar. Då får ett kommando ges som exempelvis ”fot” för att förstärka positionen och påminna hunden att bibehålla fokus.
Det är upp till föraren om hunden ska vara kopplad eller lös. Om kopplad så ska kopplet inte vara stramt utan hänga ledigt.

INKALLANDE
Momentet startar med hunden i utgångsposition, där den på kommando lämnas av föraren som går ca 15 meter framåt i  en rak linje.
På tävlingsledarens uppmaning ska föraren kalla in hunden och betygen baseras på hundens engagemang att komma direkt in till sin förare.
Momentet avslutas när hunden sitter i utgångsposition på vänster sida. Kommandon får bara ges vid lämnandet och sedan vid vid själva inkallandet.

SITT UNDER MARSCH
I det här momentet ska hunden infinna sig på förarens vänstra sida (precis som i momentet följsamhet). När momentet startar går ekipaget i en linje rakt fram och efter ca 10 meter (på tävlingsledarens kommando) så stannar ekipaget och på förarens kommando sätter sig hunden ned. Därefter går föraren ett varv runt hunden och ”plockar” upp den igen i fotposition utan att stanna till. Ekipaget går vidare tillsammans och efter ca 10 meter gör de halt på tävlingsledarens kommando. Under ”rundningen” ska föraren gå max 50 cm ifrån hunden för att undvika poängavdrag.

APPORTERING
Momentet börjar med hunden i utgångsposition, där föraren på kommando lämnar hunden och går ca 5 meter rakt fram från hunden där föraren på tävlingsledarens kommando lägger ned apporten (träapport) och sedan fortsätter gå tills tävlingsledaren beordrar ”helt om och halt”. Föraren kommenderar hunden att apportera varpå hunden ska direkt, och med engagemang hämta apporten och komma in i utgångsposition. På tävlingsledarens kommando tar föraren apporten och momentet är slutfört. 

FJÄRRDIRIGERING
Hunden lämnas sittande (i utgångsposition) varpå föraren går ca 5 meter bort. Föraren ska sedan (på kommando av tävlingsledaren) kommendera hunden att lägga sig. Därefter återgår föraren till hunden och sätter den i utgångsposition.

HOPP ÖVER HINDER
Hunden lämnas i utgångsposition på valfritt avstånd från hindret. Föraren ställer i sin tur upp på valfritt avstånd på andra sidan om hindret. På tävlingsledarens begäran ska föraren kommendera in hunden i utgångsposition. Hunden ska hoppa fritt över hindret och direkt inta utgångsposition.

HELHETSINTRYCK
Helhetsintrycket är inget moment i sig utan är en bedömning på hur förare och hund är som ekipage och hur uppträdandet från båda parter är under programmet (här är även uppträdandet mellan momenten inräknat).
Det ska vara en glad och positiv attityd mellan hund och förare samt ett trevligt uppträdande.

De var momenten i startklassen, förklarat lite kort. Det går självklart att läsa mer utförliga regler och hur momenten bedöms här

***

NOVICE/BEGINNERS CLASS
The novice class is the first out of four obedience classes which you can compete in, in Sweden. Class 1-3 is international classes an exists as said, internationally. However, there’s a recommendation that every country creates their own Novice class and this one is the swedish one.

HEELWORK
The 
exercise begins with the dog located on the handler’s left side, in line/level with the handlers leg. The dog should then happily and by own choice follow the handler (while keeping the same position the entire time) a distance about 60 metres which includes different paces and turns.
The handlers is only allowed to give commands at the start and when changing pace. The dog can be on or off leash, that’s up to the handler as long as the leash isn’t straighten during the exercise. 

RECALL
The exercise starts in the same way as the heelwork, but instead of the dog following the handler, the handler tells the dog to stay and then walks about 15 metres away from the dog. 
On the steward’s permission the handler recalls the dog. The dog should run straight to the handler and the exercise is over when the dog sits in heelwork position. 

SIT UNDER MARCH
This exercise begins with the dog in heelwork position. The team (handler and dog) starts walking in a straight line and on the steward’s permission the handler stops and commands the dog to sit. 
The dog should sit immediately and then the handler walks in a circle around the dog before ”picking” it back up in the heelwork position and continues walking. 
The exercise is finished when the team stops by the command of the steward.

RETRIEVE OF WOODEN OBJECT
As in the exercise before, this aslo begins with the dog sitting in the heelwork position. By command of the steward, the handler leaves the dog and walks approximately 5 metres in a straight line before putting the dumbbell down to the ground, then continues walking until the stewards commands a stop.
The handler tells the dog to retrieve and the dog should run straight to the dumbbell, pick it up and come and sit down in a heelwork position.
Last the handler takes the dumbbell from the dog (on steward’s permission).

DISTANCE CONTROL
The dog is left in a sitting position (starting from the heelwork position) and the handler walks about 5 metres in a straight line away from the dog. The handler then stops (on steward’s permission) and turns around. 
The handler tells the dog to lie down and the dog should do so without taking any steps closer to the handler.
The exercise is over when the handler has returned to the dog and told it to sit (in a heelwork position). 

JUMPING OVER A HURDLE
The dog is left in the heelwork position on a self-elected distance by the handler ofc) from the hurdle. The handler walks and stands on the other side of the hurdle and then recalls the dog (on steward’s permission).
The dog should jump the hurdle and the exercise is over when the dog sits down in a heelwork position.

ENSEMBLE
The ensemble isn’t an exercise itself, but an assessment of how the handler and the dog cooperate during the entire program. There should be a happy and joyful attitude between the two of them.

This was all of the exercises in the Novice class. The English was a bit hard for me this time so I guess that it might sound kind of bad. But hey, I’m only human :))

Var först med att kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tävlingslydnad, vad är det?/ FCI Obedience, what’s that?

(English translation down below)

Det slog mig häromdagen att en del av er som läser min blogg (hejhej!) kanske inte riktigt har koll på vad det är vi tränar, jag och Birk. Lydnad, eller tävlingslydnad som det egentligen heter.
Så jag tänkte jag kunde ge en förklaring.

Tävlingslydnad handlar om samspel mellan förare och hund. Hunden ska utföra en rad olika moment, både nära dig som förare men också på långt avstånd.
Alla moment har en momentbeskrivning där varje ”avvikelse” resulterar i ett eller flera poängavdrag. Ekipagen kan få x antal poäng per moment som sedan multipliceras med en koefficient baserat på momentets svårighetsgrad. Alla poäng från varje moment adderas ihop efter slutfört program och blir då en total.

Momenten som utförts kan vara att hunden ska apportera ett föremål eller hoppa över ett hinder. Selektera ut bland flera och apportera in det föremålet med förarens doft på eller bli placerad x antal meter ifrån föraren och sedan komma direkt på inkallning.

Det jag gillar är att du främst tävlar mot dig själv som ekipage. Självklart tävlar/kan du tävla om att få mest poäng av alla tävlande och få stå högst upp på prispallen. Men tävlingslydnaden är som sagt poängbaserad och det handlar om att få så mycket poäng som möjligt för att kunna flytta upp till nästa tävlingsklass (finns 4). Dvs, alla ekipage har samma förutsättningar att få tillräckligt med poäng för att flytta upp och det finns ingen gräns för hur många som kan/får flytta upp.
Du som ekipage samlar på olika priser och det krävs alltid ett 1:a pris för att ekipaget ska få flytta upp.

Exempelvis, i Startklass krävs det (minst) 160 av 200 poäng för att ekipaget ska få flytta upp till Klass 1. Ekipaget är dock inte tvingat till att flytta upp utan kan fortsätta tävla i Startklass tills dess att de känner sig redo att flytta upp till nästa klass. Så fort de har flyttat upp får de dock inte flytta ner igen.

Självklart tävlas det om att bli bäst i världen osv även inom tävlingslydnaden, men poängsystemet gör att grenen blir mer ”folklig” och varje ekipage kan själv sätta sina mål och kriterier.
Det går med andra ord att tävla endast på en hobbynivå samtidigt som det går lika bra att satsa hårt på att bli världsmästare.

För mig låter allt detta så självklart men jag förstår att det kan framstå som lite rörigt med mycket regler. Det är det dock inte. det är hur kul som helst och ett jättebra sätt att utveckla relationen till sin hund.

Det finns som sagt 4 olika klasser och jag tänkte att jag kan skriva ett inlägg per klass där jag förklarar momenten och utförandet. Det kör vi på, ett inlägg om första klassen som heter ”Startklass” kommer inom de närmsta dagarna.

***

It hit me the other day that some of you guys here (hi!) ain’t familiar with the type of training that I practice with Birk. The FCI Obedience.
So, I figured I do an explanation for you.

The FCI Obedience is all about teamwork between the handler and their dog. The dog should pursue a number of exercises, both near their handler as well as far away. 
Every exercise has their own rules and guidelines that the team has to follow. Every error in the performance leads to loss of points. 
Every points from each exercise is multiplied with a coefficient based on the difficulty of the exercise. After finished round, every point from each exercise sums together and makes a total. 

The exercises performed could for example be that the dog should retrieve a special object, jump over a hurdle or recall from a far distance.

What I like the most about competing in FCI Obedience is the fact that you mainly compete against yourself. Of course you compete against other teams about getting the most points of them all and standing on the top of the the podium, but the FCI Obedience is about individual points and it’s all about getting the most amount of points to be able to advance to the next class (there’s 4 different classes). 
So, every team competing in the same class have the same possibilities to earn enough points to advance to the next class and there’s no limit of how many teams that can advance after each competition. 

For example, the Novis/beginners class requires a minimum of 160 out of 200 points to be able to advance. The team however, is not obligated to advance when receiving 160 points or more. The team can choose to compete in one class for how long they want to before advancing.
As soon as they’ve advanced tho, then they’re not allowed to degrade.

Of course you can compete about becoming the world Champion in the FCI Obedience, but the scoring system makes the sport more inviting for everyone, no matter what goals you have.
You can compete on like a hobby ”level” as well as aiming high and going for the title ”World Champion”.

All of this is so crystal clear to me but I understand that it can sound a bit messy with all the rules etc. It’s not tho, it’s an extremely fun way of training and you really develop your relationship with your dog while doing it.

As said, there’s 4 different classes to compete in and I figured I’ll write 4 different posts, one for each class starting with the novis/beginners class. That post will be up in just a few days (as soon as I can get it down in writing).

. 

 

 

Var först med att kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Storm warning

(English translation down below)

Det är allvarliga stormvarningar här i Jämtland och vi uppmanas att hålla oss inomhus. Så det är vad vi gör, hur trist det än må vara.
Det har varit lugnt under dagen men nu börjar det blåsa upp.

Jag och Birk passade på att riva av 5 km i längdspåret vid lunch för att han skulle hålla sig nöjd när (om) det blev riktigt oväder.
Rim har självklart fått sig en härlig skogspromenad han också. Vi tog sen en vända runt kvarteret vid 18 och det är allt de får idag, istället blir det en bra film i soffan ikväll.
Hur morgonen ser ut beror lite på vädret, så det är än så länge ganska oklart.

***

There’s a storm warning class 2 here and we’re told to stay inside. So, thats’s what we’re doing.
It’s really blowing up now after a pretty calm day.

To tire Birk out in case of bad weather, we took the 5 km route today when skijoring. Rim got a nice walk in the woods (Birk joined too) and then we took a small one around the block around 6 p.m. And that’s it, next up is a movie night with our little family. 

Our plans for tomorrow are non existent at the moment, it all depends on the weather. 

 

 

Var först med att kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Äntligen snö/Finally som snow

(English translation down below)

Äntligen! Det föll lite snö inatt och vi har nu ett vinterklätt Åre igen, om än ett väldigt tunt lager.

Jag och Birk firade med att sticka till Björnen imorse för att riva av 7,5 km i längdspåren. Trots en del isiga partier så var underlaget helt okej och jag hade en nöjd B med mig tillbaka till bilen.

Mina erfarenheter kring längdskidor är väldigt begränsade och jag är fortfarande aningen instabil, men träning ger färdighet eller hur?
Birk tryckte i alla fall på bra och vi hade flera fina etapper där jag skejtade på bakom och han tuffade på utan att jag behövde mana på honom onödigt mycket.
Vi la även in lite kommandoträning och då främst stanna. Höger, vänster och fram har han bra koll på och då lyssnar han fint, men att stanna är inte direkt en favorit så där måste jag oftast tjata på honom vilket jag verkligen inte ska behöva, hur kul det än är att dra.
Han lyssnar bättre på ”ligg” konstigt nog, så det använder vi som nödkommando när ”stanna” inte har önskvärd effekt.

Vi var nästan ensamma i spåret men när vi kom tillbaka till parkeringen stötte vi på en lös hund (troligtvis någon doodleblandning) som såklart sprang fram till oss. Ägarna skulle precis ge sig iväg på en runda och hade ingen vidare inkallning på sin hund. Hade jag haft med mig Rim så hade jag blivit tokig, men då Birk inte alls bryr sig om när sånt här händer har jag lättare för att ta det mer piano.

Jag ljög lite fint och sa att det var fullt med hundar ute i spåren idag och de valde då att koppla sin hund. Du måste ha hunden i koppel om den ska vara med i spåren, men jag orkade inte komma med pekpinnar så hoppades istället på att de själva skulle fatta det beslutet med vetskapen om att de kunde möta flera andra hundar på sin runda.
Förvisso mötte vi ett spann med draghundar och skulle deras hund springa fram till de hundarna så hade det nog tyvärr inte varit lika odramatiskt som mötet med oss.

Hurusom, Rim väntade i bilen så vi tog en promenad när vi kom tillbaka och sedan åkte vi förbi Lina på Åre Petstore för en fika.
Min plan är att varje gång bara stanna max en timme hos Lina för att dels inte störa henne för mycket på jobbet, men också för att jag själv har jobb att göra hemma. Men det slutar alltid med att jag blir kvar i minst 3 timmar och måste spendera kvällen med att jobba istället..

***

Finally! We got some snow tonight so me and Birk celebrated by doing some cross country skiing this morning. 7,5 km in pretty good tracks, some icy parts but overall a good track today. 

My experiences of cross country skiing are still pretty limited and I’m still a bit wobbly, but practice makes perfect. Right? 
Birk did however good today and I didn’t have to cheer him on that much. I usually don’t have to since he loves skijoring, but I want him to go 100 % even without me telling him to and today he really did.
We also did some obedience while skiing and worked on his ”stop” command. 

It was basically just me and Birk out today but when almost done we got face to face with a dog off leash (probably a smaller doodle-mix). It ran straight up to us and the owners couldn’t really get it to come back to them..
Luckily Rim wasn’t with us because then I would’ve gone crazy big time. Birk doesn’t really care so I just made sure it didn’t come all the way up and then waited until the owners got a hold of it. 

I then lied and said that there’s a lot of dogs out today and they did put a leash on their dog. You’re not allowed to bring dogs with you in the tracks if not on leash but I didn’t want to come off as grumpy so instead I lied and made them realize that they needed to put their dog on a leash themselves.

We did however meet a big mushing team while skiing and I’m not sure that an encounter with them would’ve been so  undramatic like the encounter with us. 

Anyhow, Rim was waiting for us in the car so I brought him out and we took a nice walk before heading to Lina at Åre Petstore for a ”fika”.
I always plan to stay there for like 1 hour, tops, but always end up being there for several hours with the result of me then having to work late instead..

 

 

Var först med att kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Dille Hundcenter/Dille Dog center

(English translation down below)

Vädret är verkligen urkasst just nu. + grader och regn. Allt bara smälter undan och inspirationen till att vara ute är   ganska liten. Det är inte ens kul att åka skidor i det här vädret.
Därför har det mest blivit promenader för grabbarna och jag försöker intala mig själv att det är nyttigt med lite viloperioder ibland (vilket det är, det är bara så vansinnigt tråkigt).

Idag tog vi oss i alla fall iväg till en inomhushall som vi inte har tränat i förut, Dille hundcenter. Definitivt en av de bättre hallarna som vi har tränat i och det lär nog bli många återbesök dit framöver.
Den ligger ungefär 1 h från Åre så det tar en stund att åka dit, men det kan det vara värt för lite bra träning.

Rim fick följa med idag också och köra lite fotgående, runda kon och apportering. Överlycklig som vanligt.

Med Birk fokuserade vi på långsam marsch, ställandet i inkallningen, fart ut till rutan och dirigeringsapportering.
Han var lite för taggad efter en lugn vecka vilket påverkade positionen i fria följet, däremot så fick han utlopp för sin energi i ”spring” momenten och hans explosivitet var magisk idag.

Men, jag tänkte dela med mig av lite reflektioner från dagens pass:

Jag går i funderingarna kring att jobba om fria följet då han faller ut med baken i ungefär vart 3:e/4:e steg. Det gör att han uppfattas som rätt svajig och jag tycker att det ser för flamsigt ut. Hans position i övrigt är vanligtvis superfin, men detta tåls definitivt att tänka på.
Jag hade egentligen inte planerat att göra långsam marsch idag men då han var så vidrigt het så ville jag få ner honom lite mer i koncentration och fokus.

Ställandet i inkallningen är fortfarande under grov inlärning men idag ökade vi avståndet och jag tycker han har ett fint distinkt stopp även om det är långt kvar till ett slutresultat.

Han satte samtliga skick till rutan utan någon vidare förberedelse eller hjälpmedel. Däremot drar han lite, lite till vänster i utspringen (även om han i princip alltid hamnar/stannar centralt i rutan) och det vill jag få bort. Men oerhört bra tempo och explosivitet i både utspring och stopp.

Dirigeringsapporteringen körde vi bara 4 skick ut till leksaker istället för apporter. Nu när momentet sitter så grundar vi farten lite igen och jag är mer än nöjd med honom från idag.

***

The weather is still beyond shitty. It’s rainy and like 5°C. All the snow is melting away and our inspiration for being outside is below 0. It’s not even fun to hit the slopes in this weather. 
Therefor there has mostly been walkies for the boys and I’m trying to convince myself that a few days rest is only good for them (I know it is but it’s so darn boring).

Anyways, we tried a new indoor training facility today. Dille Hundcenter (Dille dog center). Probably one of the nicest facilities I’ve been in so far and we will most likely be back.
It’s unfortunately about 1 hour drive from Åre, but I guess it’s worth it.

I brought the senior with me today as well and we did some heelwork, send around cone and retrieve of wooden dumbbell.

With Birk we focused on the slower pace in the heelwork, recall with stand, send to square (and the speed out) and directed retrieve.
He was a bit too excited after a very chill week and that affected the position in the heelwork. But on the other hand it made his speed and explosivity soo good in the rest of the exercises.

Here’s some of my reflections from todays session:

I’m thinking about starting (almost) all over when it comes to the heelwork since his butt and hind legs are ”falling” out to the left every 3rd or 4th step. It makes him look all wobbly even though his over all position is very good.
I didn’t plan on working on the slower pace in the heelwork today but since he was so eager I wanted him to calm down a notch and get more focused. 

The stand in the recall is still under construction but we increased the distance today and his stop/stand is very nice even though it is a lot of work left to be done. 

He nailed every send to square without any further help from me. But, he leans towards the left while running out (still ends up in the middle of the square) and that’s not something I want. I would say it’s a kind of ”beauty error”, but still.
His speed and explosion in both his outrun and his stop was out of this world today. 

Last but not least we did four directed retrieves with toys instead of dumbbells. He knows what to do no so we focused on speed and I’m so happy with him today.

2 kommentarer

2 reaktion på “Dille Hundcenter/Dille Dog center

  1. Emma skriver:

    Så kul att följa er, har själv en 5mån tik bordet collie/springer spaniel som jag ser fram emot att träna tillsammans med till våren. Hade vatt jättekul med film från träningen, är själv väldigt oruttinerad när det kommer till den här sortens träning med hund. Toppen inspiration till att lära sig mer!! God fortsättning till er allihopa.

    • Fanny Gerlach skriver:

      Åh, så himla kul att höra Emma! Vad glad jag blir 🙂 Absolut, videos på vår träning är definitivt någonting som jag kan börja lägga upp här. Ska försöka bli bättre på att lägga upp mer utförliga texter om vår träning och mina tankar också. Så håll utkik 🙂

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

2019

(English translation down below)

2019. Nytt år som säkerligen kommer bringa massa nya minnen och äventyr. Vi har inte speciellt mycket planerat och jag kan inte påstå att jag heller har några specifika mål.
Eller jo, jag hoppas att Birk ska klara Vallhundsprovet och bli godkänd vallhund någon gång under det här året. Men annars ligger fokus på att leva, utforska våra nya hemtrakter här i Åre och bara må.

Vädret har varit ganska krassligt de senaste dagarna så vi har mest gått promenader och myst inomhus. Vi har varit iväg och tränat i Torstahallen vid ett tillfälle och då fick även Rim följa med och köra lite enklare övningar. Och som han sken. När vi sen kom hem gick Birk direkt till soffan och somnade medan Rim var så fylld av endorfiner efter sitt första ”träningspass” på nästan 2 månader att han studsade flera varv runt matbordet innan han tillslut kom ner i varv.
På söndag ska vi till Dille (en annan inomhushall) och träna och jag tror att han ska få sig några minuters träning då också.
Det är svårt att säga nej när glädjen är så uppenbar.

Förhoppningsvis har vi bildat en liten träningsgrupp som kommer ses kontinuerligt för att träna och utvecklas tillsammans. Hoppas det blir av.

***

2019. A new year (again). It will probably bring a lot of wonderful memories and adventures even though we haven’t anything specific planned, yet. No goals set either. 
Oh well, I really hope that BabySeal will pass the Swedish sheep herding test this year, so that’s what we aim for. 

Other than that we plan to live, explore and be happy this year.

Back to present. The weather has been pretty shitty so we’ve mostly cuddled inside and taken walks around the village. We’ve  been off to the indoor training facility in Torsta for som obedience one time since Christmas and the senior even got to join. He was such a happy little goofer when he got to train for the first time in like 2 months. And he ran circles around our dining table when we got home, probably due to all the endorphins rushing through his body. 

We will visit another indoor training facility this Sunday for some more obedience. Senior will most likely get to join this time too, it’s hard to turn him down when you see all the joy in his eyes.

Hopefully we’ve created a small little training group that will meet frequently to train and develop together. I really hope it works out that way.

Var först med att kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Nyår/New Year’s Eve

(English translation down below)

Hej på er!
Hoppas att ni har haft en härlig jul med nära och kära. Det har vi men efter en vecka i Stockholm är vi äntligen tillbaka i älskade, älskade Åre. Jag var väl medveten om att jag trivdes här uppe, men ett återbesök i huvudstaden fick mig ännu mer säker på att flytten var rätt beslut.

Men, julen är förbi och nästa anhalt är Nyårsafton. En högtid(?) som i flera års tid snarare har inneburit ångest än någonting annat.
Jag avskyr fyrverkerier och det faktum att människan är så egocentrisk att det inte finns en tanke på hur mycket de skadar. Inte bara våra husdjur utan även alla de vilda djur som bokstavligen flyr för sina liv.

Idag har det börjat här i Åre. Vi gick ner mot stationen för att handla och ett gäng ungdomar smäller av flera smällare bara några meter ifrån oss. Jag kan lova att de såg oss (jag hade hundarna med mig) och ändå fanns det inte en tanke på att det kanske var en dum idé.
Birk var oberörd då han (tack och lov) inte är speciellt ljudkänslig, men Rim däremot blev som vanligt panikslagen och hade utan tvekan flytt lång väg om han hade varit lös.
Vi ”tog skydd” inne i stationshuset (även om hundar egentligen inte är välkomna där) så att Rim fick en chans att lugna ner sig innan vi gick hem igen.

Han tror att han ska dö. Varje gång. Och mitt hjärta går i tusen bitar av att se honom så rädd och ändå inte kunna göra mer än att försöka undvika och avleda så gott det går.
När det händer går han in i flykt mode, skakar som ett asplöv och hjärtat slår så fort att jag tror att det ska explodera.
Att se sin hund så rädd och inte kunna berätta för honom att det faktiskt inte är någon fara, är så smärtsamt och jag känner mig som världens sämsta matte.

Som tur är så är han ganska bra på att avreagera sig när det väl slutar, men däremot ligger rädslan på utsidan och han kommer nu reagera på alla högre ljud, så som bildörrar etc, i flera veckor framöver.
För vad? För att idioter till människor har noll empati till djur och tycker att det är viktigare att hålla i ”traditioner”.

Snälla, snälla, snälla. Har ni djur, oavsett om de är rädda eller inte, ta er bort från områden där ni vet att det kommer smälla och ge era djur chansen till en lugn kväll utan traumatiska upplevelser. Det räcker med att någon smäller en smällare 5 meter ifrån din ”obrydda” hund och du har efter det en hund som är totalt livrädd för fyrverkerier.
Tro mig, jag har levt med en i 9 år och ingen tradition är värd det.

Och ni som skjuter fyrverkerier själva. Snälla, tänk på djuren det här nyåret och skippa fyrverkerierna.

***

Hi guys!
I hope you all had a lovely Christmas with your loved ones. Mine was great but a week in Stockholm is more than enough. I always thought that the move to Åre was a great idea, but now I’m convinced it was. 

But, Christmas is over and next stop is New Year’s Eve – the worst ”holiday” of them all.
I hate fireworks and the fact that humans doesn’t care a rats ass about what harm they do to animals, pets as wild ones. 

My rage? It has started in Åre now.. We went down to the supermarket and when passing a group of teens/young adults they threw fire crackers to the ground. I’m 100 % sure that they did notice me and the dogs but didn’t care.
Birk is (thank God) not afraid of fireworks and didn’t even flinch, Rim on the other hand freaked out and without the leash he would’ve been far away by now.
We hurried in to the station to get him to calm down before heading back home.

He thinks he’s dying, every time. It breaks my heart to see him like that without being able to tell him that it’s actually nothing to be afraid of. All I can do is to avoid it at every cost and try to calm him down. 
When it happens, he shakes like crazy, tries to run away from it and his heart beats so fast that I’m afraid it’s going to explode. 
I feel like the worst mom ever when it happens, because there’s nothing I can do really to make him feel better. I can take him away from it but it’s often not enough. The damage is already done.

Thankfully he’s pretty good to abreact as soon as the fireworks stops. But every incident makes him more sensitive so he’s now reacting to car doors slamming etc and will be for at least two weeks. 
And all of this because of ignorant people who thinks that tradition is more important than animals well being. Their lack of empathy makes me so pissed. Humans are the worst kind of monster.

So pls everyone with animals who’s reading this, please keep them away from the areas where you know there will be fireworks even though they’re ”not afraid”. One fire cracker too close and they will be, for the rest of their lives and trust me on this one (I’ve been living with it for 9 years), no tradition is worth it.

And all of you guys who are firing fireworks, pls don’t! For the sake of all the animals that we share this planet with, just don’t do it. 

Var först med att kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Första dagarna i Stockholm/First days in Stockholm

(English translation down below)

En liten recap av våra första dagar i huvudstaden.

Vi landade i Stockholm sent på eftermiddagen den 20/12 efter 8 h bilkörning. Jag hade nästan glömt bort hur satans mycket bilar det är på vägarna och hur stressade alla människor i den här staden är. Ingenting jag saknar direkt.

Hela fredagen spenderade vi hos Joss och bästa kompisarna Tova och Min. Väldigt mysigt och efterlängtad även om vi mest mös i soffan då Joss är höggravid (vilket betyder att vårt lilla gäng väntar tillökning om bara några dagar!).
Jag hade även lämnat in bilen på service så när det var dags att hämta den snodde jag med mig Min hem över helgen. Vi åkte hem till Alex och Hugo där Rim fick hänga medan jag, Alex, Birk och Min stack till Bromma Blocks för att köpa de sista julklapparna.

Väl hemma hos mamma bjöds det på indiskt och sedan somnade vi tidigt för att kl 09:00 på lördagen möta Alex på Mellqvist för en god frukost. Det gäller på något vis att maxa när en bara är hemma i några dagar.
Efter frukosten tog jag alla hundar och åkte ut till vårt allas favoritlandställe och här kommer vi husera fram tills den 26:e då bilen rullar tillbaka till Jämtlands skogar.

Minibean <3

Min åkte nyss hem och det är redan lite tomt. Hon är en försynt och gosig liten tjej som flyttade hem till Joss för snart två år sedan då hon var 1,5 år gammal. Hon kunde inte fått ett mer passande hem och jag tar lite åt mig äran över att vara den som matchade ihop de två. Nu är hon så självklar och det är svårt att föreställa sig livet utan henne.

Och, hörs vi inte innan dess så får ni alla ha en fantastisk jul!

***

A quick recap of our days in the capital city so far.

we arrived on the 20th after a 8 hour drive and I’d almost forgotten how insane the traffic is in Stockholm and how everyone is so darn stressed everywhere they go. I can’t say that’s something I miss. 

After a good night sleep at my moms place we visited Joss and the two ”doggo” besties Tova and Min. Since Joss is 9 months pregnant at the moment we mostly cuddled up in the sofa but it was so nice seeing them all after almost 2 months apart. 
When it was time to leave I brought Min with me so she could spend the weekend with us. We made a pit stop at Alex and Hugo where I left Rim for about an hour when me, Alex, Birk and Min went to a shopping mall nearby to get the last Christmas gifts.

Dinner in the form of indian food was then served at my mom’s place and then we went to bed early. We met up with Alex on Saturday morning for some breakfast at a nearby café. It’s all about maximize the days now since we’re only in town for a few days.
Now we’re at our favorite country house where we will stay until it’s time to leave again for Åre on the 26th. 

Min just left and it already feels a bit empty (three is the perfect number). She moved in with Joss almost 2 years ago when she was around 1,5 years old. She couldn’t have ended up in a better home and I kind of take credit for making that happen since I was the one who ”found” her. 
Now it’s even hard to picture this life without her. 

Oh, and Merry Christmas everyone! I really do hope that you all get to spend it with the people you love and cherish.

An old photo of BabySeal and his bestie Tova Tomato

 

 

Var först med att kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Stockholm

(English translation down below)

På måndag är det julafton och imorgon sätter sig jag och grabbarna i bilen för att köra hem(?) till Stockholm. Vi ska fira jul med min familj ute på Ingarö vilket ska bli supermysigt. Men utöver att träffa min familj och några vänner så har jag inget sug att åka till Stockholm överhuvudtaget. Det är inte min stad helt enkelt.

Vi åker nog på förmiddagen någon gång och jag funderar på att riva av några km i längdspåret med Birk innan så att han är nöjd under timmarna i bilen. Rim får i så fall en vanlig hederlig promenad.

Apropå längdskidor så stack jag och Birk till Björnen runt lunch idag för att köra 7,5 kilometers rundan. Vi tog det lite lugnare än tidigare och jobbade med lyhördheten och kommandon då det var betydligt mycket mer människor i spåren än vad det har varit tidigare.
Härligt var det, som alltid. Och med mig hem hade jag en trött och nöjd hund. Oscar hade tagit ut Rim på en egen promenad så han låg nöjt och väntade på oss hemma i lägenheten sen.

Vid 18 åkte jag och Birk iväg till Åre PetStore då de hade årets sista socialiseringskväll med en insamling till organisationen Hundar Utan Hem.
Birk fick leka med en 14veckors valp av jakthundstyp och jag fick snacka lite skit.
Mysigt som tusan, men nu måste jag packa lite inför vår trip till Stockholm.

Så vi hörs med största sannolikhet när jag är på plats i huvudstaden igen.

***

Christmas Eve is just around the corner and the boys and I will leave Åre for Stockholm tomorrow morning. We’re spending the holidays with my family out by our country house. I’m really looking forward to seeing both my family and my friends but other than that I’m not at all excited about getting back to Stockholm. I guess it’s not ”my” city anymore. 

I’m thinking about going cross country skiing with Birk before we leave to keep him tired during our long drive. Rim will get a regular walk if so.

When talking about cross country skiing, Birk and I took a 7,5 km trip during lunch today focusing on commands rather than speed and intensity.
Rim waited for us back home. Oscar took him for a nice walk so I had two happy doggos at home today. 

Later on, around 6 pm, me and Birk visited Åre PetStore since they arranged their last ”socializing evening” for this year where you could donate money and dog equipment to the organization ”Hundar utan Hem” (Dogs without homes?).
Birk got to play with a 14 weeks old puppy and I got to socialize with other crazy dog people. A win win.

Times running and I need to pack my bag for Stockholm before going to bed. You will most likely hear from me when I’ve arrived in Stockholm.

 

 

 

Var först med att kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *