Salta skonsamt i vinter

Vägsalt är ett effektivt sätt att hålla gårdsplanen isfri, men är inte alltid så skonsamt för växter och djur. Här är några alternativ.

Vägsalt smälter snö och is ner till temperaturer kring minus 18 grader. Det kan alltså göra vägen isfri även när det är riktigt kallt. För det svenska vägnätet är salt fortfarande effektivast men hemma på den egna gårdsplanen behöver man det inte alltid. Dessutom har saltet sina baksidor; det får bilar att rosta och verkar uttorkande på växtlighet och djurtassar.

Vägsalt torkar ut

Vägsaltet förvärrar den sprickbildning som många hundar i trampdynorna får vintertid. Det gör ont att sedan få in salt i sprickorna. Av den anledningen ogillar många hundägare att använda traditionellt vägsalt.

Issmältningsmedel är skonsammare

Isioff issmältningsmedel från Granngården. Istället för salt kan man använda issmältningsmedel som till exempel isiOFF. De har en långtgående effekt på halka eftersom de motverkar återfrysning.

En annan fördel är att man kan använda dem proaktivt – alltså redan innan isen och halkan har hunnit lägga sig. Den negativa inverkningen på miljö och djurliv är minimal samtidigt som man undviker fläckar som kan uppstå av konventionellt salt.

Tänk på att saltprodukter inte ska användas på betongplattor eller andra gjutna ytor där det finns risk för frostsprängning.