Så hanterar du halkan i vinter

En växlande väderlek med varmt och fuktigt ena dagen och kallt och krispigt den andra bäddar för en vinter med mycket halka. Det finns flertalet  metoder för att hålla garageuppfarten och gårdsplanen fri från is. Grannliv utvärderar alternativen.

En isig gårdsplan kan vara både besvärlig och innebära en risk för skador. Som fastighetsägare är det än viktigare att hålla isfritt framför dörren till hyresgästerna. Metoderna är flera för att hålla omgivningen halkfri.

Vissa väljer sand, andra vägsalt eller tösalt, somliga föredrar värmeslingor medan andra använder alternativa metoder som kaffesump. Samtidigt har somliga metoder en negativ inverkan på växtligheten omkring och andra har en mindre långvarig effekt. Vilka är fördelarna och nackdelarna vid användning på till exempel en garageuppfart?

Sand billigt alternativ
Sand har fördelen att inte kosta så mycket och ger ingen påverkan på växterna. Du får dock ingen hjälp med att luckra upp isen och måste sprida ut så snart det har smält ner i isen. Till våren får du också arbetet med att borsta upp och frakta bort sanden. För dig med gräsmatta på uppfarten är därför sand inget bra alternativ.

halka issmältningsmedel Granngården Grannliv jan 2016
Salt och sand. Två av de vanligaste halkkämpningsmetoderna.

Salt förlänger effekten
Traditionellt har tösalt använts för att hjälpa till med issmältning och för att förlänga effekten av en sandning. I professionell isbekämpning i vårt vägnät gör det att betydligt färre turer behöver göras än om vi bara skulle sanda. På så sätt sparar vi in koldioxidutsläpp och skonar miljön.

Vägsaltning kommer dock med vissa biverkningar. Dels ger saltet korrosion på våra bilar och kan ge det på vattenledningar under marken och dels kan det påverka grundvattnets salthalt.

Ovan jord finns kanske rabatter och växter som man inte vill ska utsättas för saltet. Det är framför allt växterna i den absoluta närheten till det saltade området som drabbas och de växter som tar värst stryk är de gröna växtdelarna. Barrträd och andra städsegröna växter, som inte fäller varje år som lövträd gör, reagerar sämst på en ökad salthalt. Bladen kan bli bruna och knoppar torkar av saltet. Läderskor får vita fläckar av saltet.

Hundtassar torkas ut av saltet vilket späder på den sprickbildning som många hundar får vintertid. Det gör ont att sedan få in salt i sprickorna. Av den anledningen ogillar många hundägare att använda traditionellt vägsalt.

Issmältningsmedel med längre effekt
Idag finns en uppsättning andra produkter som kan användas istället för de konventionella alternativen. Issmältningsmedel så som isNIX och isiOFF har en långtgående effekt på halka då de motverkar återfrysning. Produkterna kostar visserligen en extra slant vid inköpstillfället, men samtidigt verkar de längre och således krävs en lägre kvantitet vilket väger upp för det dyrare priset.

saklararduhalkan-3 halka issmältningsmedel Granngården Grannliv jan 2016En annan fördel är att man kan använda denna typ av produkt proaktivt – alltså redan innan isen och halkan har hunnit lägga sig. Den negativa inverkningen på miljö och djurliv är minimal samtidigt som man undviker den tråkiga fläckbildningen som kan uppstå av konventionellt salt.

Bor man norröver där det kan bli riktigt kallt om vintrarna så bör man hålla sig till isiNIX då denna bibehåller full funktion hela vägen ner till –50 grader.

Tänk på att saltprodukter inte ska användas på betongplattor eller andra gjutna ytor där det finns risk för frostsprängning.