Värm huset med pellets och ved

Med pellets, ved och loggs värmer du upp ditt hus både billigt och miljösmart. Vi benar upp vad som kan användas till vad och ger de smartaste råden för en varm och ekonomisk vinter. 

Ved, pellets och loggs/briketter räknas alla som förnyelsebara energikällor, det vill säga biobränsle. Till skillnad från fossila bränslen som till exempel olja kan biobränslen nybildas inom en överskådlig tid.

När ved eller pellets brinner frigörs koldioxid som går ut via rökgaserna. Skogen växer och använder koldioxid för att bygga upp ny biomassa och koldioxidens kretslopp är slutet. Den koldioxid som frigörs vid förbränningen av biobränslen bidrar alltså inte till att öka mängden koldioxid i atmosfären.

Vad är pellets?
Pellets består av sågspån, hyvelspån och spill från sågverk och skogsindustri som har pressats samman till en massa i form av små cylindrar. Pellets är klimatneutralt, det vill säga vid förbränning släpps samma mängd koldioxid ut som det växande trädet en gång tog upp från luften. Jämfört med ved och flis så ger pellets en stabilare förbränning med lägre utsläpp av kolväten och partiklar och dessutom mindre aska.

Pellets är speciellt anpassad för att eldas i pelletspannor, pelletsbrännare eller pelletskaminer. En pelletspanna värmer både tappvarmvattnet och radiatorsystemet i huset. En pelletsbrännare monteras på en redan befintlig oljepanna, vedpanna eller kombipanna. Förbränningen blir inte riktigt lika effektiv som i en pelletspanna.

Pelletskaminer finns i två varianter, dels en som kan värma både vattnet i elementen, tappvarmvatten och inomhusluften, dels en som bara värmer inomhusluften. En pelletskamin kan ersätta 50 – 60 procent av elanvändningen för uppvärmning beroende på kaminens effekt, husets yta och planlösning.

En pelletspanna kostar en hel del i inköp, upp till 100 000-–120 000 kronor kan du få betala men då ingår installation. En pelletskamin kostar 25 000–50 000 kronor beroende på modell och en pelletsbrännare från 30 000 kronor med installation. Det är pengar som tjänas in på några år eftersom det är betydligt billigare att elda med pellets än till exempel olja.

granngarden_eldasmart1

Att elda med pellets kräver lite tillsyn och pyssel även om en stor del av eldningen är automatiserad. Det som måste göras är att aska ur, göra rent brännkoppen och fylla på förrådet. Vissa pelletsanläggningar är mer automatiserade än andra och du kan välja mellan anläggningar som behöver tillsyn någon gång i veckan till anläggningar som inte behöver mer tillsyn än en oljepanna. Det är som det oftast är, ju mer du betalar när du köper anläggningen desto mindre arbete behöver du sedan lägga ner.

Vill du elda med pellets i braskaminen eller den öppna spisen så kan du använda en pelletskorg. Korgarna finns i olika storlekar och beroende på storlek så ger en fylld korg värme i cirka fyra timmar. Innan du fyller på ny pellets är det viktigt att den gamla pelletsen verkligen har brunnit ut helt.

Att elda med ved
Björkved är det absolut vanligaste att elda med och det är ganska naturligt med tanke på att den har högt energiinnehåll i förhållande till volymen. Ek, rönn, bok och ask innehåller också mycket energi i förhållande till vikt medan gran inte ger lika mycket värme. I braskaminer, öppna spisar och kakel-ugnar bör du använda lövved. Gran och tall sprätter och gnistar mycket och det blir mycket tjära i skorstenen. I en miljögodkänd vedpanna går det däremot bra att elda också med gran och tall.

Gamla ved- eller kombinationspannor är ofta miljömarodörer som släpper ut mycket tjära och andra oförbrända kolväten. Det är också dålig ekonomi att ha en gammal vedpanna, så en nyinvestering till en modern miljövänlig och bränslesnålare variant lönar sig.

När det gäller eldning i kakelugnar, kaminer och öppna spisar gäller det att elda rätt för att värna miljön. När du tänder brasan är det viktigt att du använder mindre pinnar i början och att du inte proppar fullt med ved.  Och hur konstigt det än kan låta så bör du tända brasan uppifrån istället för att tända underifrån. Lägg en liten hög av torr tändved ovanpå vedhögen. När du gör så förbränns de gaser som avdunstar från veden eftersom den värms upp och brasan brinner renare.

Många lägger in stora vedträn och stänger sedan spjället i förhoppning att brasan ska brinna längre. Det leder bara till giftiga rökgaser, tjära och sot. Mindre vedträn och tillräckligt med luft gör att förbränningen sker vid hög temperatur och med lite rök. Och glöm inte att bra ved är torr ved. Veden du använder bör ha torkats under tak i minst ett år, helst två.

Vad är loggs?
Loggs
, eller briketter som de också kallas, är precis som pellets tillverkade av restprodukter från träindustrin och är ett alternativ till ved. Loggs fungerar att elda med i allt från öppna spisar och braskaminer till värmepannor.

Med loggs så får du mycket värme på lite volym – loggs är energirika samtidigt som de tar betydligt mindre plats att lagra jämfört med ved. Torrheten i loggsen ger en högre temperatur vid förbränning och hårdheten ger en längre brinntid och förutom att du får ut mycket värme ur dem så blir det också mindre aska.

Eftersom loggs är så effektiva när de brinner bör du se upp lite i början när du eldar så att du inte stoppar in för många och därmed ”spränger” eller smälter ner eldstaden av den starka värmen. En bra riktlinje är att ta ungefär hälften så mycket loggs som du skulle ha lagt in med ved. Eftersom loggs är så kompakta så behövs mer luft jämfört med ved så du ska inte stänga till lufttillförseln som du kanske annars brukar göra.

Förvara rätt
När du ska stapla ved så lägg ett par hela stammar eller lastpallar underst så att veden inte ligger direkt på marken. Det understa lagret ska ha barksidan vänd nedåt så minskas risken för att det ruttnar. Stapla sedan glest. Staplar du mot en vägg så lämna en luftspalt mellan vedtraven och väggen. Ett plåttak över vedstapeln är bra, det sämsta man kan göra är att täcka över veden med en presenning.

Pellets och loggs/briketter ska förvaras torrt, kommer de i kontakt med fukt och vatten förvandlas de till spån igen. Med torr lagring är lagringstiden obegränsad.

Artikeln uppdaterad jan 2016. Publicerad första gången i Grannliv 4/2009.