Så blir du kvitt mossan på taket

Visst kan det vara vackert. Men med mossa på taket riskerar du att takpannor spricker och framför allt att bärläkten fuktskadas på sikt. Men hur får man bort mossan? Här kommer två tips!

Vi har alla varit med om frostsprängningar där orange skärvor på vårgräsmattan vittnar om vinterns framfart med takteglet. Problemet med frostsprängningar uppstår när vatten trängt ner i pannorna, vilket mossa och lavar hjälper till med. Därför är det klokt att då och då befria ditt tak från påväxten.

Det finns tyvärr inget sätt att ta bort mossa från tak som inte innebär handgripligt arbete. Men det finns trick som gör att din arbetsinsats håller längre.


Steg ett – gör rent taket

Det första du måste göra är att få bort mossan. Antingen använder du en högtryckstvätt och spolar bort den. Här är det viktigt att du alltid spolar uppifrån och ned. Risken finns annars att du spolar in vatten under pannorna och i värsta fall skadar tjärpappen.

Är taket gammalt och har lerpannor, tänk på att hela tiden fördela tyngden så mycket du kan på båda fötterna och gärna över fler pannor för att undvika att en panna går sönder.

Nytt mekaniskt hjälpmedel
Alternativet är att stå på stege och skrapa ner mossan mekaniskt. Det är särskilt fördelaktigt i de fall där du har ett brant tak eller av andra skäl inte vill vingla på taket. Nelson Garden har utvecklat en ny takskrapa med teleskopskaft som ger dig en räckvidd på 3,4 meter. Skraphuvudet är böjligt och har ett huvud anpassat för de vanligaste kuptyperna i Sverige.

Nytt verktyg Nelson Garden tar bort mossan
Det nya verktyget från Nelson Garden gör det enkelt att stå på stege och arbeta.

satardubortmossa2

Efter att du har fått ner mossan kan du använda en takränneskopa för att ta upp mossan och frakta bort. Underarbetet tar bort mossan, men hindrar inte påväxten. För det behöver du behandla taket med ett mossförebyggande medel som gör att det dröjer innan du behöver göra om ditt arbete.

satardubortmossa1Efterbehandla för långtidseffekt
Tak GTi
är ett långtidsverkande medel som gör att mossan tappar fotfästet efter några månader och gör ytan ogästvänligt. Man skulle kunna beskriva det som ett starkt diskmedel. Koppla dunken till vattenslangen och spola ut medlet med högt tryck så får du precis rätt koncentration. En förpackning räcker till cirka 100 kvadratmeter tak.

Mossa – älskad och hatad

Till korsordet kan det vara bra att veta att lära om mossor heter bryologi. Ibland kallas renlav felaktigt för vitmossa, en lav och mossa är två helt olika typer av växter. En mossa känns igen på att den oftast är grön och den vanligaste typen bladmossor har blad som växer ut från en stam. En lav kan ha alla möjliga färger och har inte samma tydliga uppdelning mellan stam och blad. Den är ofta lågväxande medan mossan växer sig lite högre och tjockare.

I Sverige finns drygt 1000 mossarter av dem är ungefär 3/4 är bladmossor dit exempelvis björnmossa tillhör, 270 är levermossor och endast 2 är nålfruktsmossor. Idag vet man att de tre är så olika som organismer att man inte hade valt att gruppera dem tillsammans.

Egentliga vitmossor är en underklass av bladmossor, trivs i kärr och mossar och kan bildar vattendränkta sammanhängande täcken där andra växter kan få fäste och bilda de som kallas gungfly. När nedre delen av mossan dör bildas torv.

En av våra vanligaste mossor björnmossa sägs ha fått sitt namn eftersom björnar tycker om att bädda sitt ide med den.