Så ska du agera om din hund blir ormbiten

Många hundar blir bitna av huggormar varje år och det är viktigt att du som hundägare vet hur du ska agera om din hund blir ormbiten.

Huggormar trivs allra bäst på en varm klippa, i högt gräs eller i lövhögar och husgrunder. Under sommarmånaderna när huggormen kommer fram från sina bon är det vanligt att både katter och hundar blir ormbitna. Hundar blir oftast bitna på nosen eller i frambenen när de undersöker den spännande ormen medan katter oftast blir bitna i frambenen när de leker med ormen.

När din hund blir ormbiten

Oavsett hur stor eller liten din hund är ska du alltid uppsöka veterinär när din hund blir ormbiten. Här är symptom och tecken på att din hund blivit biten:

  • Svullnad som uppstår efter en halvtimme upp till två timmar.
  • Mycket ömt runt bettet.
  • Två prickar bredvid varandra och ”motbett” på andra sidan där tänderna i ormens underkäke gått in.
  • Trötthet och slöhet.
  • Området runt bettet kan ändra färg till blått/rött.

Din hund kan också få mer allvarliga symptom som rytmrubbningar på hjärtat och att dina organ påverkas. Koagulationsrubbningar kan också ske med blodbrist som följd och i de allra mest allvarliga fallen kan ett bett från en huggorm vara livshotande för din hund.  Hur allvarlig bett är beror på hur mycket gift ormen injicerar och hundens kroppsvikt. Katter är ofta mer tåliga än hundar.

Vad ska jag göra som hundägare?

Uppsök alltid veterinär om din hund ormbiten eller katt blivit biten av en orm, oavsett hundens eller kattens storlek. Innan du kommer till veterinären är det viktigt att hålla hunden och katten så stilla som möjligt för att hindra att giftet sprider sig i kroppen.

När hunden/katten väl kommit till veterinären kan ett antal behandlingar sättas in för att lndra symptomen. Ibland behövs bara dropp och smärtstillande medan andra fall kräver plasma- eller blodtransfusion och vissa gånger behandling med motgift.

När ditt husdjur återvänder hem ska det hållas stilla i ytterligare två veckor med en plan för återbesök. Vid en slutkontroll tittar veterinären på njur- och levervärden.

Har du andra frågor? Här har vi samlat flera av läsarnas frågor.

/Granngården