Veterinären: Om din hund får ett ormbett

Nu är säsongen för huggormar tillbaka igen. Här kommer några tips på vad som är viktigt för dig som djurägare att veta om din hund har otur och får ett ormbett.

Huggormar trivs bäst i högt gräs, lövhögar, på varma stenar och i husgrunder. Oftast blir hundarna bitna i ansiktet eller frambenen då de antingen undersöker ormen eller råkar kliva på den, medan katter  oftast blir bitna i framben eller tassarna när de  ”leker” med ormen.

Graden av hur allvarligt ormbettet är beror på hur mycket gift ormen injicerar vid själva bettet och kroppsvikten på djuret som blir bitet. Katter är generellt mer tåliga för själva giftet, men ormbett gör mycket ont oavsett vilket djur som blir bitet och du ska alltid uppsöka veterinär. 

Symtom på ormbett

Om din hund blir biten av en huggorm uppstår svullnad i regel inom 30 min-2 timmar. Det gör oftast mycket ont i området och om man tittar noga brukar man kunna hitta bettet, vilket ofta visar sig som två prickar/hål bredvid varandra. Ibland kan man också hitta ett motbett på andra sidan, alltså där tänderna i underkäken har gått in.

Din hund eller katt kan också bli mycket trött och slö och området för bettet kan ändra färg och bli blått/rött.

Om du misstänker eller vet att din hund blivit huggormsbiten kontakta alltid veterinär.

Vidare kan din hund utveckla rytmrubbningar på hjärtat och giftet kan ha påverkan på inre organ. I värsta fall kan giftet orsaka en koagulationsrubbning som kan ge en blodbrist. Vid mycket allvarliga fall kan ormbett vara livshotande.

Vad gör jag om hunden blir ormbiten?

Om din hund eller katt blir ormbiten ska alltid veterinär uppsökas. Under tiden du tar dig till veterinären är det viktigt att djuret hålls så stilla som möjligt, detta för att förhindra spridningen av giftet i kroppen. Har du möjlighet ska hunden bäras hem från promenaden.

Idag ges inte kortison som rutinbehandling vid ormbett då nyare studier inte enbart visat positiva resultat vid behandling. I vissa områden som är långt ifrån närmaste veterinär skrivs det ibland ut som smärtstillande behandling att ge då hunden tar sig till närmaste veterinär. Dock är risken att hunden rör sig mer och risken för spridning av giftet ökar. Kortison är dock aldrig behandling nog för ett huggormsbett, hunden ska alltid tas till veterinär. 

Behandling

Behandling hos veterinären är beroende av vilka symtom hunden eller katten har. Ofta krävs inskrivning och behandling med dropp i blodet, smärtstillande och annan symtomatisk behandling.

I allvarliga fall kan det bli aktuellt med till exempel plasma-, blodtransfusion och ibland behandling med motgift.

Efter att din hund fått komma hem igen från veterinären är det viktigt att den hålls i stillhet ytterligare två veckor och beroende på vilka symtom hunden haft läggs en plan med din veterinär om när hunden ska komma på återbesök. Vanligtvis kommer hunden till kontroll ca 2 veckor efter avslutad behandling för att kontrollera bland annat lever- och njurvärden.