Veterinären: Kennelhosta hos hund – från symtom till behandling

Nu under hösten och vintern dyker det ofta upp en hel del utbrott av kennelhosta. För att du som hundägare ska vara förbered om din hund blir sjuk kommer här information om viruset.

Symtom
Hostan börjar ofta akut och kan många gånger upplevas som om hunden har något som sitter fast i halsen, lite som ett harklade som slutar med att hunden hulkar upp ett vitt skum. Oftast hostar hunden när den är aktiv, på natten eller när den drar i kopplet och retar luftstrupen.

Ibland får hundar feber i början av förloppet, men de brukar vara relativt opåverkade av sjukdomen i övrigt.

Det finns flera olika smittämnen i samlingsnamnet kennelhosta, både bakterier och virus. Det är dock sällan kennelhosta kräver någon annan behandling än vila och att inte träffa andra hundar under en period. De hundar som riskerar att bli smittade är oftast de som träffar många hundar och symtomen uppstår ofta cirka 2-10 dagar efter att hunden stött på smittan. Det är inte alla hundar som blir sjuka om de träffar en smittad hund, de kan dock bli smittbärare och sprida viruset vidare till en annan hund.

Hostan kan kvarstå i flera veckor, men hunden ska under tiden vara pigg, glad och äta som vanligt. Om hunden får återkommande feber, blir mycket trött/andfådd eller om den får gult/grönt sekret från nosen finns risk att den utvecklat en lunginflammation. Då ska veterinär alltid uppsökas.

Diagnos
Diagnos ställs ofta på kliniska symtom men många gånger väljer man också att ta röntgenbilder av lungorna för att utesluta andra anledningar till hosta. Man kan också ta blodprov för att se om hunden har en inflammation i kroppen.

Behandling
Hundar med kennelhosta ska ta det lugnt och hållas borta från andra hundar för att undvika att sprida smittan vidare. De ska enbart gå kortare promenader för att rastas och sen fortsätta vila till hostan avtagit. Om hunden utvecklar andra symtom, så som återkommande feber, gult sekret från nos eller om den blir mycket dämpad ska veterinären kontaktas. Oftast väljer man att inte ge hundar hostdämpande mediciner då man vill att det som behöver komma upp ska hostas upp, speciellt om hunden skulle utveckla en sekundär lunginflammation. Ta gärna din hunds temperatur där hemma en gång om dagen.

Om din hund får kennelhosta, vänta minst 14 dagar från det att den börjat hosta till att du låter den träffa andra hundar igen.

Vaccin
Det finns vaccin mot kennelhosta. Detta är dock inte 100% och det finns en risk att hunden utvecklar en mildare variant av kennelhosta trots att den fått vaccinet. Om din hund däremot vistas mycket bland andra hundar, till exempel på hunddagis, pensionat, tävlingar eller utställning rekommenderas alltid vaccinet.

 

/ Tove Hultman, Veterinär Grannhjälpen

 

 

Tove Hultman är veterinär på Grannhjälpen.Tove Hultman är Granngårdens veterinär och erbjuder hjälp med till exempel foderfrågor och andra typer av veterinärfrågor som inte kräver klinisk undersökning. Tove arbetar mest med akutmedicin, men också med kirurgi och internmedicin för djur. Håll utkik efter nästa gång Tove svarar på frågor i Granngårdens sociala medier – där du får chans att ställa din fråga till henne direkt!