Bli av med råttor och möss i huset

Välkomna hyresgäster? Knappast. Råttor och möss kan ställa till stora problem om de kommer in i våra hem. Vi ger flera tips på vad du ska göra för att bli av råttor och andra gnagare.

Gnagare trivs ypperligt i fuktiga miljöer som källare och avlopp. Där kan de gnaga långa gångsystem där de förstör kablar men också samlar mat och bygger bo. De är goda klättrare och kan till och med ta sig upp inuti avloppsrör flera våningar upp. Om du misstänker att du fått in råttor eller möss i ditt hus är det viktigt att du börjar en aktiv bekämpning av gnagarna så fort som möjligt. Ett råttpar kan nämligen på ganska kort tid föda fram hundratals nya råttungar.

Bli av med råttor – så går du till väga

Det första du ska göra är att se till att göra det svårt för gnagarna att ta sig in i huset. Det kan vara nog så svårt med tanke på att en råtta kan komma in igenom ett hål som har en enkronas storlek. Det finns också andra åtgärder som du som husägare kan ta till om det finns råttor eller möss i din närhet.

Bekämpning utomhus

  • Täta hål i grunden och sätt metallnät på håligheter i grunden och ventiler som leder in till huset.
  • Se till att hålla gräsmattan vältrimmad och undvik buskar, klätterväxter och träd för nära fasaden.
  • Håll ytan runt fasaden fri även från utomhusmöbler, ved eller annat bråte som kan vara välkommet skydd för gnagarna.
  • Se till att ha soptunnor och komposter rena och en bit från huset.
  • Se även till att hålla rent under altanen.

Bekämpning inomhus

  • Håll koll på vinden så att inte råttorna flyttat in. Titta efter spillning och lyssna efter gnag- eller springljud.
  • Samma sak gäller för källaren – ställ upp lådor på hyllor och håll rent och snyggt på golvet.
  • Se till att du inte har mat framme.
  • Kolla så att alla galler till golvbrunnar sitter fast och fyll på med vatten om de är torra.
  • Gå igenom rör och ledningar och se så att det är tätt.

Har råttorna eller mössen redan tagit sig in i huset. Då kan du använda dig av en klassisk musfälla eller råttfälla. Locka med ost, korv, leverpastej eller annat mumsigt.

Källa: Anticimex